Polski Cukier – lider zrównoważonego rozwoju

Polski Cukier – lider zrównoważonego rozwoju

Współpraca KSC z producentami, zdjęcie ilustracyjne
Współpraca KSC z producentami, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: KSC
Zrównoważony rozwój biznesu i prowadzenie działalności wg jego zasad to jeden z priorytetów KSC, czyli Krajowej Spółki Cukrowej S.A., największego producenta cukru białego w Polsce. Strategia firmy to od lat nie tylko dbałość o utrzymanie wysokiej pozycji na rynku, ale także troska o to, by będąca jej podstawą produkcja rolnicza była prowadzona z poszanowanie zasad ochrony środowiska. To plus m.in. liczne działania na rzecz jego ochrony czynią z KSC jednego z liderów zrównoważonego rozwoju w Polsce.

KSC to obecnie jeden z największych w Europie i największy w Polsce (ponad 40-procentowy udział w rynku) producent cukru białego. Strategiczna spółka skarbu państwa, która jest jednym z największych zintegrowanych producentów żywności w Polsce (z ambicjami na dalszą poprawę pozycji rynkowej).W skład grupy kapitałowej KSC wchodzą także liderzy w swoich segmentach. Firmy takie jak: Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „Młyny Stoisław”, Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego „Trzemeszno”, a także lubelska Fabryka Cukierków „Pszczółka”. KSC jest również właścicielem produkującego przetwory z polskich owoców i warzyw Zakładu „Polskie Przetwory” we Włocławku.

– Pozycja rynkowa, siła finansowa i duże doświadczenie KSC predestynują nas do bycia jednym z liderów rynku rolno-spożywczego w Polsce. Realizowana strategia rozwoju to nie tylko potwierdzenie naszej pozycji ekonomicznej, ale też szansa na urzeczywistnienie zasad zrównoważonego rozwoju biznesu tłumaczy Krzysztof Kowa, Prezes Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej.

Strategia w praktyce?

Cukier w trosce o środowisko

Po pierwsze, KSC S.A. dba o przestrzeganie najwyższych standardów środowiskowych. Firma nie tylko wciąż udoskonala sam proces produkcji (zwracając jednocześnie uwagę, by towarzyszyło mu jak najniższe zużycie wody i energii elektrycznej), ale także jako lider rynku od lat pracuje nad najnowocześniejszymi technologiami i najbardziej efektywnymi rozwiązaniami, które minimalizują negatywny wpływ działalności spółki na środowisko naturalne.

Zarząd KSC S.A. zdaje sobie sprawę, jak ważne – szczególnie w obliczu zmian klimatycznych – jest oszczędzanie wody, stąd m.in. liczne inwestycje, które przyczyniają się do poprawy jakości wód krążących w obiegu, a także cykliczne zmniejszanie zużycia wody potrzebnej m.in. w procesie produkcji. Efekt? W wyniku dokonanych inwestycji obieg wód procesowych we wszystkich cukrowniach firmy jest obecnie zamknięty.

Doskonałe wyniki udało się osiągnąć także w zakresie zużycia wody. Dziś jest ono ponad 20-krotnie mniejsze niż w 2002 roku. Doskonały efekt i wielkie oszczędności surowca, tym bardziej że mowa o procesie technologicznym wykorzystującym w ciągu każdej godziny tysiące metrów sześciennych wody. Dzięki podjętym przez firmę działaniom obecnie zakłady przeróbcze pobierają z ujęć zewnętrznych jedynie śladowe jej ilości (rzędu 0,02 m sześc. na tonę buraków).

Cenna energia

Proces produkcji cukru wymaga także wykorzystania dużej ilości energii elektrycznej oraz energii cieplnej. Co można zrobić na tym polu? Po pierwsze, na terenie KSC para grzejna produkowana jest obecnie w kotłach węglowych we własnych elektrociepłowniach, w procesie wysokosprawnej kogeneracji (w trakcie kampanii produkowana jest także energia elektryczna na własne potrzeby). Po drugie, spółka systematycznie podejmuje działania ograniczające zużycie paliwa stałego. Ważnym elementem strategii są także kolejne inwestycje w podnoszenie efektywności procesów technologicznych. Działania, w wyniku których ilość węgla zużytego na jednostkę w porównaniu z 2002 r. zmniejszyła się już ponaddwukrotnie! Korzyści dla środowiska? Dzięki wprowadzanym zmianom jedynie w kampanii 2019/2020 uniknięto emisji 390 tys. ton dwutlenku węgla.

Wraz ze zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło spada także zużycie prądu (redukcja o 25 proc. od 2002 roku). A to nie koniec zmian. KSC S.A. opracowała również plan modernizacji elektrociepłowni, przewidujący stałą poprawę efektywności oczyszczania spalin do 2025 r. W dwóch jednostkach zbudowano już stacje odsiarczania spalin, które ograniczyły ich emisję do poziomu zgodnego z rygorystycznymi wymogami prawnymi UE.

‒ Codziennie bierzemy pełną odpowiedzialność za to, żeby podejmowane przez nas działania były prowadzone w sposób etyczny i uwzględniający potrzeby naszych partnerów biznesowych, pracowników i konsumentów z poszanowaniem dla dobra wspólnego, jakim jest środowisko naturalne. Podejście to stanowi fundament aktywności podejmowanych przez naszą spółkę i podmioty z naszej grupy kapitałowej w zakresie trzech głównych obszarów działalności: rolnictwa, produkcji i handlu mówi prezes Kowa.

Owocna współpraca

Spółka dba o prowadzenie produkcji rolniczej z poszanowaniem zasad ochrony środowiska oraz z troską o dostosowanie sektora rolno-spożywczego do zmian klimatu (w tym m.in. w zakresie dostępności do wody). W swojej działalności podejmuje również liczne działania na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego (głównie przez ograniczanie stosowania chemicznych środków ochrony roślin w uprawie buraka cukrowego). Wszystkie jej działania doskonale wpisuje się w priorytety KE, określone m.in. w przyjętym przez nią 20 maja 2020 r. dokumencie „Od pola do stołu”, dotyczącym praktyk na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego dla środowiska systemu żywnościowego. To strategia, która jest fundamentem planu na rzecz zrównoważonej gospodarki Unii Europejskiej ‒ Zielonego Ładu. Działania KSC wpisują się także w rządową „Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”, przyjętą 15 października 2019 r. Tu niezwykle ważnym elementem strategii firmy jest kwestia współpracy z plantatorami. Współpracy, która dzięki zaangażowaniu KSC jest nieocenionym wsparciem m.in. dla rolniczych gospodarstw rodzinnych i pozwala na budowanie konkurencyjnej pozycji polskiej żywności na zagranicznych rynkach.

- Dobra współpraca z plantatorami buraka cukrowego zarówno w aspekcie agrotechnicznym, jak i społeczno-ekonomicznych jest naszym priorytetem. Misją spółki jest zachowanie i rozwój w Polsce uprawy buraka cukrowego, surowca o znaczeniu strategicznym, dla jej dalszego rozwoju - tłumaczą przedstawiciele firmy. Dlatego KSC S.A. już od momentu powstania wspiera plantatorów, angażując się w gospodarczy rozwój polskiej wsi.

Przykłady? Już kilkanaście lat temu spółka wzięła udział w opracowaniu przełomowego dla plantatorów dokumentu źródłowego, jakim jest Kodeks dobrych praktyk w produkcji buraków cukrowych (znajdują się tu m.in. wytyczne dotyczące uprawy buraka). Spółka regularnie dostarcza swoim plantatorom także niezbędnego know-how. Źródłem wiedzy o nowoczesnych technikach uprawy jest kwartalnik „Polski Cukier”. Organizowane są również szkolenia dla plantatorów oraz konferencje branżowe z udziałem naukowców i praktyków, a także cieszące się dużym uznaniem i frekwencją coroczne plenerowe spotkania branżowe, jak „Dni Pola” oraz „Warsztaty polowe”.

Każdego roku w siedmiu oddziałach produkcyjnych wybierani są także plantatorzy, którzy mają najlepsze wyniki w uprawie buraków cukrowych i stawiają na innowacyjność. To promocja, która służy propagowaniu nowych, wydajnych technologii upraw, dzięki czemu zarówno spółka, jak i pozostali rolnicy mają możliwość zwiększania dochodów.

Ważnym kanałem transferu wiedzy jest też internetowy serwis plantatorski, w którym cyklicznie zamieszczane są agrotechniczne aktualności dotyczące uprawy buraka. Syntetyczna i przystępna forma materiałów prezentowanych na tej platformie wspomaga plantatorów w czasie całego sezonu wegetacyjnego. Znajdą oni tam również opracowania i materiały szkoleniowe dotyczące istotnych zagadnień w uprawie buraka cukrowego. Dzięki transferowi wiedzy ze świata nauki pracownicy służby surowcowej spółki analizują najlepsze rozwiązania dla konkretnych rejonów uprawy. Zaś przepływ informacji zwrotnej od plantatorów jest dla KSC S.A. cenny z punktu widzenia wdrażania wiedzy w praktyce.

Cukier w normie, czyli etyka i profesjonalizm w biznesie

Jednym ze strategicznych celów KSC S.A. jest także doskonalenie współpracy z klientami. To cel, który spółka realizuje na wielu płaszczyznach: wdrażając i stosując nowoczesne rozwiązania technologiczne w produkcji, poprzez stałą kontrolę jakości magazynowania wyrobów, doskonalenie systemu zarządzania oraz podnoszenie konkurencyjności oferty. Profesjonalizm i etyka to od lat w obszarze handlu, ale także współpracy z kontrahentami drogowskazy wszelkich podejmowanych działań. Aby dać partnerom biznesowym poczucie bezpieczeństwa i zapewnić ich o przejrzystości i etyczności działania, wdrażane są także najnowsze światowe standardy. Przykład? W 2010 r. KSC przystąpiła do systemu SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange - globalna platforma opracowana dla wymiany informacji o etycznych standardach produkcji w ramach łańcuchów dostaw) i przyjęła wymagania SMETA. W momencie przystąpienia do systemu SEDEX zewnętrzna jednostka certyfikująca skontrolowała cztery obszary działania firmy (standardy zatrudnienia, bezpieczeństwo i higienę pracy, środowisko oraz etykę biznesu). Kontrole odbywają się cyklicznie (od 2010 roku przeprowadzono jeszcze trzy audyty, ostatni w 2020 r., wszystkie oddziały firmy otrzymały w nich wynik pozytywny). Co ważne, na platformie SEDEX wszystkie raporty z audytów (podobnie jak kwestionariusz samooceny) dostępne są online. Dzięki temu klienci i partnerzy biznesowi firmy mają nie tylko dogodny wgląd w raport z niezależnego audytu etycznego, mogą także ocenić sytuację w przedsiębiorstwie, a nawet zweryfikować status wdrożonych działań. KSC S.A. robi wszystko, aby budowane przez nią relacje handlowe oparte były na dialogu i zrozumieniu wzajemnych potrzeb.

Niezwykle ważnym aspektem działalności spółki jest także kontrola i dbałość o zachowanie najwyższych norm produkcji. Wszystkie cukrownie należące do KSC S.A. produkują cukier odpowiadający wysokim europejskim normom (także melasa buraczana – produkt uboczny – wytwarzana jest tu z najwyższą starannością i posiada certyfikat Redcert, międzynarodowego systemu certyfikacji dla zrównoważonej biomasy, biopaliw i biopłynów). Kwestia norm jest tu absolutnym priorytetem. Głównymi odbiorcami produktów „Polskiego Cukru” są producenci żywności, koncerny farmaceutyczne i chemiczne oraz sieci handlowe i sklepy.

Odpowiedzialność biznesu

Krajowa Spółka Cukrowa S.A. jako firma odpowiedzialna społecznie działa także na rzecz propagowania zdrowego stylu życia konsumentów. Firma promuje sport i ruch na świeżym powietrzu zarówno wśród pracowników, jak i poprzez wspieranie klubów sportowych (od wielu lat jest sponsorem m.in. męskiej drużyny koszykówki Polski Cukier Toruń oraz kobiecej drużyny koszykówki Pszczółka Polski Cukier AZS UMCS Lublin).

We współpracy ze Związkiem Producentów Cukru w Polsce KSC S.A. prowadzi także kampanię „Słodka równowaga”, której celem jest przekonanie sceptyków, że produkty zawierające cukier mogą być elementem zdrowej i zbilansowanej diety, a dbanie o swoje ciało nie musi się wiązać z wyrzeczeniami i całkowitą rezygnacją ze spożywania cukru. Cukry proste mogą być częścią zbilansowanej diety, o ile są spożywane w odpowiednich ilościach i okolicznościach, na przykład przed wysiłkiem intelektualnym czy fizycznym.

Najsłynniejsze hasło reklamowe przedwojennej Polski brzmiało: „Cukier krzepi!”. Polski Cukier na pewno. Tajemnica sukcesu? Profesjonalizm, etyka, troska o środowisko. Zrównoważany rozwój w biznesie.
 0

Czytaj także