Uwaga rolnicy. Dziś mija termin składania ważnego wniosku

Uwaga rolnicy. Dziś mija termin składania ważnego wniosku

Pole
Pole / Źródło: Pixabay
31 sierpnia upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przypomina, że 31 sierpnia upływa termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Mogą się o niego ubiegać producenci rolni. W 2021 roku zwrot podatku akcyzowego ustalony został w wysokości 1 zł do litra zakupionego oleju napędowego.

Rolnicy otrzymają zwrot podatku w terminie od 1 do 29 października 2021 roku gotówką, w kasie urzędu gminy lub miasta. Zwrot jest możliwy również przelewem - wystarczy we wniosku wskazać rachunek bankowy.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski należy składać u wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w ich posiadaniu lub współposiadaniu. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, do wniosku należy także dołączyć wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokument zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2020 roku.

Czytaj też:
Miał powstać wielki krajowy holding spożywczy, ale rządowy klincz trwa od miesięcy

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także