Dobra wiadomość dla rolników. Prezydent podpisał ustawę o zwrocie akcyzy za paliwo. Są nowe limity

Dobra wiadomość dla rolników. Prezydent podpisał ustawę o zwrocie akcyzy za paliwo. Są nowe limity

rolnictwo
rolnictwo Źródło:Pixabay
Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która zmienia limity zwrotów podatku akcyzowego za paliwo rolnicze. Nowe przepisy są korzystniejsze.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, której celem jest podwyższenie limitu zużywanego oleju napędowego, od którego będzie przysługiwał zwrot akcyzy do 110 litrów na 1 ha upraw rolnych oraz do 40 litrów na jedną dużą jednostkę przeliczeniową bydła, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

„Celem nowelizacji jest zwiększenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, poprzez podwyższenie limitu zużywanego oleju napędowego stanowiącego podstawę wyliczenia maksymalnej kwoty tego zwrotu. Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej” – czytamy w komunikacie.

Jak działa zwrot podatku za paliwo rolnicze?

Zgodnie z tą ustawą, w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwotę zwrotu podatku akcyzowego rolnikom ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach określonego w ustawie rocznego limitu.

Limit ten ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Po wejściu w życie nowelizacji limit zwrotu ustalany będzie według współczynników 110 – w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych w posiadaniu producenta rolnego oraz 40 – w odniesieniu do bydła w posiadaniu producenta, podano także.

Nowela zakłada wydłużenie terminu wypłaty zwrotu podatku akcyzowego w przypadku zmiany, uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji o przyznaniu zwrotu podatku. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Czytaj też:
Polski Ład. Ważna zmiana dla rolników wróciła do komisji sejmowej. Co z dodatkowymi pieniędzmi?