Firma oszukiwała rolników? Jest kara UOKiK

Firma oszukiwała rolników? Jest kara UOKiK

Chlew. Zdjęcie poglądowe
Chlew. Zdjęcie poglądowe Źródło:Shutterstock / Ljobsy
Spółka Agri Plus ma zapłacić ponad 68 mln zł kary, którą nałożył na nią UOKiK za odbieranie rolnikom rekompensat, przyznanych przez państwo za straty związane z ASF.

Spółka Agri Plus z grupy kapitałowej Animex została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za odbieranie hodowcom trzody chlewnej rekompensat, które przyznawano za walkę z Afrykańskim Pomorem Świń.

Rekompensaty miały wyrównać rolnikom zmniejszone dochody, wynikające z ograniczenia liczby klientów, czy niższe ceny, oraz wyższe koszty, jakie ponieśli w związku z koniecznością stosowania bioasekuracji. Rekompensaty dostawali tylko mali i średni przedsiębiorcy. Dużym firmom nie przysługiwały.

Odbieranie rekompensat

Jak podaje UOKiK, Agri Plus obniżała ceny kupowanych zwierząt o kwotę rekompensaty, uznając, iż to jej jako organizatorowi systemu tuczu kontraktowego przysługuje wyrównanie strat za ASF. Jak ustalono w toku kontroli, spółka monitorowała którzy rolnicy dostali wsparcie, a następnie żądała pomniejszenia ich wynagrodzenia poprzez wsteczne korygowanie faktur sprzedaży.

„Działaniami spółki zagrożonych było około tysiąca stałych dostawców, których zobowiązała ona do ubiegania się o rekompensaty i przekazywania ich na rzecz Agri Plus. W ten sposób przedsiębiorca pobrał co najmniej 12 mln złotych od kilkudziesięciu hodowców, zaś zorganizowany przez Agri Plus system monitoringu uzyskiwanej przez hodowców pomocy publicznej miał na celu obniżenie przysługujących hodowcom świadczeń pieniężnych także w przyszłości” – czytamy w komunikacie UOKiK.

– Rolnicy ze stref objętych ASF znaleźli się w bardzo trudnym położeniu. Dlatego pomoc publiczna miała zrekompensować im poniesione straty. Niedopuszczalne jest zatem pozbawianie ich otrzymanego wsparcia przez kontrahenta o silniejszej pozycji rynkowej – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Czytaj też:
Wzrost ceny żywności? Kowalczyk: On będzie odczuwalny
Czytaj też:
Prof. Mączyńska o najnowszych danych dot. inflacji: Ceny nadal znacząco rosną, tylko wolniej