„To jest jedna wielka paranoja”. Pracownicy delegowani zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny. Wyjątkiem medycy

„To jest jedna wielka paranoja”. Pracownicy delegowani zwolnieni z obowiązkowej kwarantanny. Wyjątkiem medycy

Magdalena Wiśniewka
Magdalena Wiśniewka Źródło:X-news
Od 4 maja z obowiązku kwarantanny zwolnieni zostali pracownicy delegowani i studenci. 14 dni w izolacji muszą spędzić jednak wracający do kraju medycy.

Z obowiązku przymusowej, 14-dniowej kwarantanny 4 maja zwolnieni zostali pracownicy delegowani. Obowiązek nie jest stosowany wobec osób, które przekraczają granice „w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej, lub w państwie sąsiadującym” – czytamy w rozporządzeniu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu .

Aby przekroczyć granicę państwa będzie jednak konieczne okazanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie poza granicami. „Osoby, o których mowa w ust. 3, przekraczając granicę państwową, są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, lub pobieranie nauki w Rzeczypospolitej Polskiej, lub w państwie sąsiadującym” – czytamy w rozporządzeniu.

Nie dla zawodów medycznych

Przepisy nie obowiązują jednak kluczowej grupy zawodowej. Chodzi o medyków, a także „osób wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej” – podano w rozporządzeniu.

– Wszystkie inne zawody, czyli kierowcy, marynarze, wszyscy, którzy pracują w strefie nadgranicznej, mogą swobodnie przekraczać granice w celach zarobkowych, w celach służbowych, w celach naukowych, natomiast z tego zapisu wyłączony jest tylko i wyłącznie personel medyczny. To, co my sobie możemy myśleć. Władza myśli, że w takim razie personel medyczny zaraża? To jest jedna wielka paranoja – mówi Magdalena Wiśniewka, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

Czytaj też:
Pracujesz za granicą? Od dziś nie przejdziesz obowiązkowej kwarantanny. Wyjątkiem jedna grupa zawodowa