Kwarantanna w Polsce. Nowe zasady wchodzą w życie

Kwarantanna w Polsce. Nowe zasady wchodzą w życie

Przejście na granicy z Ukrainą
Przejście na granicy z Ukrainą Źródło:Shutterstock
Obywatele UE przejeżdżający przez Polskę są zwolnieni z kwarantanny – wynika z nowelizacji rozporządzenia opublikowanej 30 grudnia w Dzienniku Ustaw. To nie jedyna zmiana, którą wprowadzono

Opublikowana w środę w Dzienniku Ustaw nowelizacja rządowego rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zwalnia z obowiązku odbywania kwarantanny obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci, którzy będą jedynie przejeżdżać przez Polskę do miejsca swojego zamieszkania lub pobytu.

Kogo obowiązuje kwarantanna?

Nowela doprecyzowuje również, że obowiązkowi odbywania kwarantanny podlegają także osoby wjeżdżające do Polski przez granicę wewnętrzną Polski – z Unią Europejską, które podróżują transportem zbiorowym. Jak wskazywali projektodawcy ma to wyeliminować wątpliwości interpretacyjne, jakie mógł budzić przepis rozporządzenia z 21 grudnia.Zgodnie z rządowym rozporządzeniem z 21 grudnia osoby, które przekroczą granicę zewnętrzną UE w terminie do 17 stycznia muszą przekazać Straży Granicznej informację o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będą odbywać obowiązkową 10-dniową kwarantannę. Powinny również przekazać swój numer telefonu.

Kwarantanna a transport zbiorowy

Obowiązek odbycia kwarantanny dotyczy także osób przekraczających granicę wewnętrzną środkami transportu zbiorowego. W takim przypadku przewoźnik powinien poinformować pasażerów o konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny, zaś osoba przekraczająca granicę powinna przed jej przekroczeniem przekazać przewoźnikowi informację o miejscu odbycia kwarantanny. Z kolei przewoźnik powinien niezwłocznie przekazać ją jednostce podległej ministrowi zdrowia w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia.

Z obowiązku odbycia kwarantanny wyłączono m.in. osoby z wystawionym zaświadczeniem o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19. Kwarantanny nie muszą odbywać także osoby przekraczające granicę w ramach wykonywania czynności zawodowych.

Nowelizacja wchodzi w życie w środę 30 grudnia 2020 r.

autor: Marcin Chomiuk

Czytaj też:
Duży wzrost zakażeń koronawirusem w Polsce. Tak wielu nowych przypadków nie było od dawna