II edycja konkursu PLL LOT na najlepsze prace dyplomowe o lotnictwie

II edycja konkursu PLL LOT na najlepsze prace dyplomowe o lotnictwie

Podróż lotnicza, zdjęcie ilustracyjne
Podróż lotnicza, zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Unsplash / Jerry Zhang
Polskie Linie Lotnicze LOT po raz drugi nagrodzą autorów najlepszych prac dyplomowych na temat lotnictwa pasażerskiego i transportu cargo. Do tegorocznej edycji Konkursu przewoźnik zaprasza absolwentów wszystkich uczelni studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych.

Pierwsza edycja Konkursu dla studentów na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny lotnictwa, która uświetniała obchody 90-lecia istnienia Polskich Linii Lotniczych LOT, spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem środowiska akademickiego. Pod obrady kapituły trafiło wówczas 96 prac z 35 czołowych uczelni w kraju, najwięcej ze Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Rzeszowskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

– Kolejny już raz kierujemy do absolwentów polskich uczelni zaproszenie do udziału w konkursie na najlepsze prace dyplomowe o szeroko pojętej branży lotniczej. Dla LOT-u jest on ważną platformą współpracy oraz dialogu ze środowiskiem naukowym, chcemy propagować wiedzę o lotnictwie na wyższych uczelniach. Dostrzegamy również duży potencjał w najzdolniejszych studentach i absolwentach stojących u progu kariery zawodowej, zainteresowanych lotnictwem. Autorom najlepszych prac proponujemy dalszy rozwój zawodowy w naszym zespole – mówi Michał Fijoł, członek zarządu ds. Handlowych.

Tematyka: lotnictwo pasażerskie i cargo

Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów I oraz II stopnia uczelni publicznych i niepublicznych oraz studiów podyplomowych w całej Polsce, którzy obronią pracę dyplomową od 1 czerwca 2021 do 30 września 2022. Tematyka prac obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z lotnictwem pasażerskim oraz cargo. Obronione prace wraz z kompletem dokumentów należy przesłać drogą mailową na adres:student@lot.pl

– Zrównoważony rozwój, digitalizacja procesów, nowoczesne technologie, określenie na nowo roli transportu lotniczego, w tym transportu cargo, to aktualne priorytety, a zarazem kierunki dalszego rozwoju całej branży. Współpraca ze środowiskiem naukowym stanowi bardzo ważne źródło nowych rozwiązań, a w rezultacie wdrażania innowacji w tych obszarach – dodaje Michał Fijoł.

Kto będzie oceniał

W skład kapituły konkursowej tegorocznej edycji wejdą przedstawiciele: Akademii Leona Koźmińskiego, Politechniki Białostockiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wojskowej Akademii Technicznej i Wyższej Szkoły Bankowej.

Eksperci ocenią poziom prac konkursowych m.in. pod kątem oryginalności i stopnia trudności podejmowanej tematyki, zbieżności z tematyką lotniczą czy trafności i poprawności zastosowanych metod badawczych. Dla kapituły konkursowej ważna będzie również aktualność podejmowanej problematyki, w tym uwzględnienie bieżącej sytuacji w branży lotniczej oraz możliwość zastosowania wyników pracy w praktyce biznesowej.

W tym roku po raz kolejny mam przyjemność prowadzić praceKapituły Konkursu PLL LOT na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny lotnictwa. Doświadczenia po pierwszej edycji Konkursu wyraźnie pokazują, że w uczestnikach drzemie ogromny potencjał rozwoju, a co za tym idzie, mają oni możliwość wniesienia osobistego wkładu w dziedzinę, która często jest także ich największą pasją. To ogromna przyjemność być częścią takiej inicjatywy przyczyniającej się do budowania jakości prac dyplomowychmówi prof. nzw. dr hab. Elżbieta Szymańska z Katedry Marketingu i Turystyki Politechniki Białostockiej, przewodnicząca Kapituły Konkursu.

Nagrody dla laureatów

Polskie Linie Lotnicze LOT nagrodzą laureatów konkursu m.in. atrakcyjnymi biletami lotniczymi, w tym na połączenia dalekiego zasięgu, oraz ofertą staży.

Pierwsza edycja konkursu Polskich Linii Lotniczych LOT na najlepsze prace dyplomowe o lotnictwie została rozstrzygnięta w kwietniu tego roku. Nagrodę główną w kategorii prac magisterskich zdobyła Monika Łukasik za pracę zatytułowaną „Kształtowanie wartości w modelu biznesowym Polskich Linii Lotniczych LOT” pod kierunkiem prof. Ewy Wszendybył-Skulskiej z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W kategorii na najlepszą pracę licencjacką lub inżynierską zwyciężyła Aleksandra Pasich za pracę zatytułowaną: „Location of entry and exit points in free route airspace and its impact on flight efficiency” („Wpływ lokalizacji granicznych punktów wlotowych i wylotowych w przestrzeni lotów swobodnych na efektywność lotu”), której promotorem był prof. Andrzej Majka z Politechniki Rzeszowskiej.

Szczegółowy opis II edycji Konkursu, w tym kryteria oceny prac, znajdują się na stronie: www.lot.com/konkurs

 0

Czytaj także