300 mln zł na innowacje w gazownictwie
Artykuł sponsorowany

300 mln zł na innowacje w gazownictwie

wydobycie i przesył gazu ziemnego
wydobycie i przesył gazu ziemnego Źródło:pgnig
Naukowcy i przedsiębiorcy mogli zgłosić nowatorski pomysł, który zwiększy innowacyjność polskiego sektora gazowego. Termin przesyłania prac konkursowych upłynął 9 października br.

Ponad 300 mln zł czeka na przedsiębiorców i naukowców, którzy zgłosili swoje innowacyjne wyniki badań i technologie z sektora gazownictwa w ramach drugiej edycji konkursu „Wspólne Przedsięwzięcie INGA”. To inicjatywa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa i Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM, której celem jest wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiego gazownictwa.

Wraz z naszymi partnerami w tym przedsięwzięciu bardzo liczymy na to, że nowe projekty wpiszą się w potrzeby branży i znacząco wpłyną na przyspieszenie wdrażania innowacji w gazownictwie – mówił Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. A Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Zarządu PGNiG ds. Rozwoju, dodaje:

Konkurs jest szansą na opracowanie innowacyjnych technologii, które będą mogły zostać wdrożone w prowadzonej przez PGNiG działalności. To atrakcyjne narzędzie współfinansowania projektów B+R+I dla naukowców i przedsiębiorców, ponieważ nie tylko pozwala pozyskać większość budżetu potrzebnego do realizacji przedsięwzięcia, ale daje również perspektywę wdrożenia, a co za tym idzie – bycia współwłaścicielem skomercjalizowanego rozwiązania przynoszącego znaczne, wynikające ze skali działalności PGNiG, przychody – zapewnia Sekściński.

Rozwój w parze z ekologią

Ponieważ fundatorom Wspólnego Przedsięwzięcia INGA szczególnie zależy na tym, aby rozwijanie polskiej branży gazownictwa szło w parze z ekologią, w bieżącej edycji na dofinansowanie mogą liczyć najlepsze projekty koncentrujące się na obszarach: poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych, pozyskanie metanu z pokładów węgla, materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych, sieci gazowe czy technologie związane z LNG i CNG. Na wsparcie mogą też liczyć projekty związane z obszarami: technologie wodorowe i paliwa gazowe, technologie stosowane we współpracy z klientami, ochrona środowiska i BHP, informatyka i cyberbezpieczeństwo oraz podziemne magazynowanie węglowodorów.

INGA zakłada także ścisłą współpracę biznesu ze światem nauki. Stąd wioski o dofinansowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe mogą składać konsorcja naukowo-przemysłowe, w skład których wejdą przynajmniej jedno przedsiębiorstwo oraz przynajmniej jedna jednostka naukowa (łącznie nie więcej niż pięć podmiotów). Warto w tym miejscu dodać, że dofinansowanie w drugim konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia INGA mogą otrzymać wyłącznie projekty, których miejscem realizacji będą regiony słabiej rozwinięte, co w praktyce oznacza działalność poza województwem mazowieckim. Maksymalny czas realizacji takich projektów wynosi trzy lata.

Rozwiązania dla problemów przemysłowych

A jakie projekty znalazły uznanie fundatorów w pierwszej edycji przedsięwzięcia? Wśród kilkunastu wybranych projektów są takie inicjatywy, jak: ujęcie i wykorzystanie metanu ze zlikwidowanych kopalń na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego czy nowoczesne rozwiązania monitorowania infrastruktury gazowej. Inny realizowany projekt to rozwijanie ekonomicznie opłacalnej technologii otrzymywania eteru dimetylowego (DME) pod kątem zagospodarowania małych złóż węglowodorów, realizowany przez zespół projektowy konsorcjum Politechniki Gdańskiej i Politechniki Warszawskiej.

Planujemy rozwiązać dwa problemy przemysłowe: pierwszy dotyczy niewykorzystywania małych źródeł węglowodorów, a drugi – problemu eksploatacji samochodów napędzanych olejem napędowym. W tym celu opracowujemy nową technologię produkcji eteru dimetylowego, czyli najbardziej obiecującego substytutu oleju napędowego, ze źródeł gazu ziemnego o niskim przepływie i małej opłacalności z punktu widzenia wydobycia – mówi dr inż. Andrzej Rogala z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

Naukowcy pracujący nad tym projektem mają opatentować nowy reaktor, na bazie którego możliwa będzie bardziej wydajna produkcja eteru dimetylowego. Wynalazek ten pozwoli na znaczne ograniczenie emisji cząstek stałych do środowiska. Skorzystają na tym przede wszystkim narażeni na smog mieszkańcy miast.

Z biznesowego punktu widzenia produkcja eteru dimetylowego z małych złóż będzie nowym źródłem przychodów dla PGNiG, a ponieważ jest to spółka Skarbu Państwa, efektem będzie korzystny wpływ na gospodarkę. PGNiG jako firma wydobywcza posiada odwierty, których niski przepływ wymusza ich zamykanie, mimo że pewne pokłady gazu nadal pozostają w rezerwuarze. Dlatego specjaliści z PGNiG razem z NCBR wybrali nasz projekt do dofinansowania, aby zmaksymalizować możliwości eksploatacji polskich złóż, przy jednoczesnym rozwoju technologii paliw alternatywnych. PGNiG pełni rolę przedsiębiorstwa wdrażającego rozwiązanie – w tym przypadku w ramach działalności własnej firmy dodaje dr inż. Rogala.

Więcej informacji oraz dokumentacja konkursowa znajdują się na stronie: ncbr.gov.pl/konkurs-inga.

*Tekst powstał we współpracy z PGNiG.
Opracowała:
Źródło: Wprost