Zielone innowacje Grupy Veolia w Polsce
Artykuł sponsorowany

Zielone innowacje Grupy Veolia w Polsce

Innowacyjne rozwiązania Grupy Veolia
Innowacyjne rozwiązania Grupy Veolia Źródło: iStock
Aby stworzyć realną wartość innowacje muszą być oparte na pełnej gamie rozwiązań, które są w stanie zaspokoić bieżące potrzeby, zarówno te biologiczne, jak i społeczne, a także służyć wszystkim interesariuszom. Grupa Veolia dokłada starań, aby tworzone i wdrażane przez nią rozwiązania były przełomowe i miały pozytywny wpływ na klimat i środowisko.

We wszystkich spółkach należących do Grupy Veolia na świecie, a także podejmowanych przez Grupę Veolia inicjatywach innowacje odgrywają kluczową rolę. Obecnie Grupa posiada ponad 2100 patentów i korzysta z wiedzy ponad kilkuset naukowców i ekspertów m.in. we własnych ośrodkach badawczych. Ta współpraca opiera się na idei poszukiwania synergii. Veolia stara się więc w pełni wykorzystywać potencjał drzemiący w swoich jednostkach biznesowych, które ściśle współpracują z klientami na całym świecie.

Innowacje, zwłaszcza te zielone, to element, który w Veolii uznawany jest za jeden z fundamentów w wizji dalszego rozwoju. Z perspektywy przedsiębiorstwa, które działa w trzech strategicznych i uzupełniających się sektorach – energii, wody i odpadów – innowacje to przede wszystkim świeże spojrzenie na modele biznesowe i odpowiedź na wyzwania, z którymi świat ma dziś do czynienia.

Wyzwania związane z transformacją ekologiczną

Zmiany klimatu, wyczerpywanie się zasobów, utrata bioróżnorodności, liczne źródła zanieczyszczeń... te kwestie sprawiły, że wyzwanie transformacji ekologicznej znalazło się na szczycie listy priorytetów w Grupie Veolia. W opinii firmy część rozwiązań ekologicznych już istnieje, a pozostałe czekają tylko na kreatywną osobę z właściwym pomysłem na wykorzystanie uśpionego potencjału. Wprowadzanie innowacji ekologicznych wraz ze wszystkimi interesariuszami jest więc drogą do sprostania wyzwaniom i umożliwienia wszystkim zaspokojenia ich potrzeb w celu poprawy standardów życia i zapewnienia zrównoważonego rozwoju na naszej planecie.

Wizja rozwoju Grupy Veolia – zarówno w obszarze biznesowo-innowacyjnym, jak i w kontekście całego świata – opiera się na trzech fundamentach: naprawie, adaptacji oraz transformacji. Zaczynając od tej pierwszej – Grupa przede wszystkim podejmuje działania naprawcze w zakresie negatywnych skutków tzw. długu ekologicznego. W tym przypadku mowa o perspektywie krótkoterminowej, w której usuwane są zanieczyszczenia, przywracana jest różnorodność biologiczną i dokonywany jest recykling odpadów.

W perspektywie średnioterminowej działania Veolii skupiają się na swoistej adaptacji np. poprzez dostarczanie rozwiązań dostosowanych do ekstremalnych warunków pogodowych. W dłuższym horyzoncie czasowym Veolia stawia na kompleksową i zrównoważoną transformację swoich modeli biznesowych oraz technologii, po to, aby zrealizować cel neutralności klimatycznej. W tym zakresie firma wykorzystuje np. ekoprojektowanie oraz biokonwersję.

Tworzenie innowacji? To proste!

Prawdziwie innowacyjne rozwiązania, w ocenie Grupy Veolia, muszą być przede wszystkim opracowywane lokalnie, we współpracy z partnerami, a także oparte na danych oraz opłacalne. To dlatego we wszystkich podejmowanych działaniach Veolia stara się zaspokoić potrzeby swoich klientów, przy wsparciu specjalistów z branży i władz lokalnych. Tworzone rozwiązania opierają się na dialogu i konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Co więcej, Veolia stawia na dane. W XXI wieku „data-driven Innovation” jest jednym z filarów prawdziwie zrównoważonego rozwoju. Ostatnią kwestią jest opłacalność – tylko gdy ten warunek jest spełniony, firmy takie jak Veolia są w stanie w pełni wykorzystać potencjał oferowanych rozwiązań i zmaksymalizować ich wpływ na kwestie środowiskowe, społeczne, a także biznesowe.

Innowacje a regulacje

W Polsce wciąż mamy do czynienia z barierami systemowymi i swoistymi „wąskimi gardłami”, które utrudniają zarówno rozpowszechnianie sprawdzonych rozwiązań, jak i skalowanie nowych, pojawiających się innowacji. Chociaż od lat 90. kraj, jak i biznes, dysponuje odpowiednimi technologiami i możliwościami np. w zakresie uzdatniania wody, gospodarki odpadami, energii odnawialnej i poprawy jakości powietrza, społeczeństwo nie było dotąd świadkiem przełomowej transformacji w krajowej gospodarce. Ramy czasowe inwestycji powinny zatem uwzględniać zrównoważony rozwój biznesu, a regulacje powinny wspierać przedsiębiorstwa, które działają w zakresie rozwoju innowacji, zwłaszcza w obszarze gospodarki o obiektu zamkniętym, poprawy efektywności energetycznej, czy też cyfryzacji.

Dziś Grupa Veolia aktywnie partycypuje w działaniach, które określane są przez nią „ekologiczną transformacją”. Jako lider w tym procesie, Veolia chce być wzorem dla innych przedsiębiorstw. Działa więc zgodnie ze swoją misją, która opiera się na idei odnawiania zasobów świata i rozwoju usług przyszłości.

Usługi przyszłości w Veolii

Według Grupy Veolia usługi przyszłości to przede wszystkim te, które wpisują się w priorytety zrównoważonego rozwoju. Mowa o przekształcaniu odpadów w zasoby w ramach procesów upcyklingu produktów ubocznych produkcji, poprawie możliwości recyklingu produktów, ponownym wykorzystania ścieków i promowaniu biokonwersji, czy też rozwoju nowych usług energetycznych zapewniających efektywność i odporność. Celem wdrażanych projektów w tych obszarach jest zapewnienie ciągłego i długoterminowego dostępu do źródeł energii oferujących minimalną lub zerową emisję gazów cieplarnianych, a także wspomniana wcześniej poprawa efektywności energetycznej, która znajduje się w biznesowym DNA Grupy. Przykładem są m.in. działania w obszarze ESCO, które mają szczególny potencjał do wykorzystania na polskim rynku.

W ostatnim czasie Grupa Veolia w Polsce wprowadziła bowiem nową linię biznesową, która oferuje usługi związane z inwestycjami w efektywność energetyczną, autoprodukcję i wykorzystanie tej energii w samym budynku. W gamie oferowanych przez Veolią rozwiązań są te oparte o odzysk ciepła i wykorzystanie odnawialne źródła energii, po to, żeby odbiorcy mieli bardziej stabilne i niższe rachunki za energię. Tego rodzaju usługi w Polsce, w opinii Grupy, są koniecznością. Według „Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków”, osiągnięcie zeroemisyjności w sektorze budynków to wydatki rzędu 500 miliardów zł w każdej dekadzie do 2050 roku. Nie da się tego zrealizować bez zaangażowania partnerów prywatnych.

To jednak wyłącznie fragment działań tego przedsiębiorstwa. Grupa Veolia stawia również na digitalizację, wykorzystanie technologii satelitarnych, oraz nowoczesne rozwiązania, które realizuje we współpracy z partnerami w formie pilotaży. Wystarczy spojrzeć na projekt „Elektrociepłownia przyszłości” uruchomiony w Lidzbarku Warmińskim. Innowacje są więc podstawą codziennej działalności biznesowej Veolii w Polsce.