Ronson Europe N.V., Rami Geris - Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, #191 PREZENTACJE WYNIKÓW