Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Marek Dietl - Prezes Zarządu, #312 ZE SPÓŁEK