Będą nowe zasady zatrudniania pracowników z zagranicy? Projekt ustawy trafił do Sejmu

Będą nowe zasady zatrudniania pracowników z zagranicy? Projekt ustawy trafił do Sejmu

Robotnik na budowie
Robotnik na budowie Źródło:Fotolia / sculpies
Zmianę zasad zatrudniania pracowników delegowanych na terytorium Polski, w tym wprowadzenie prawa do wynagrodzenia obejmującego wszystkie jego składniki oraz zwrot kosztów podróży zamiast stawki minimalnej, a także rozszerzenie zakresu gwarantowanych warunków zatrudnienia po upływie maksymalnie 18 miesięcy zakłada nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, która trafiła do Sejmu.

Celem projektu, który stanowi przedłożenie rządowe jest wdrożenie dyrektywy UE 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Termin jej wdrożenia do polskiego prawa 30 lipca 2020 r. Projekt zawiera regulacje, dotyczące zmiany katalogu warunków zatrudnienia, gwarantowanych pracownikowi delegowanemu na terytorium Polski bądź innego .

Pracownik ten po wdrożeniu dyrektywy nabędzie prawo do wynagrodzenia za pracę obejmującego wszystkie składniki wynagrodzenia wynikające z przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników - zamiast minimalnych stawek płacy oraz do należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową z miejsca pracy na terytorium Polski lub do innego miejsca, gdzie został delegowany.

Uzyska też szerszy zakres gwarantowanych warunków zatrudnienia maksymalnie po 18 miesiącach delegowania (w przypadku złożenia tzw. umotywowanego powiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy) lub po 12 miesiącach.

Projekt nowelizacji zakłada także poszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy m.in. o współpracę z organami innych państw członkowskich w zakresie nadużyć, obowiązek informowania Komisji Europejskiej o przypadkach opóźnień w dostarczaniu informacji dotyczących nt. delegowania oraz działalność kontrolną w zakresie delegowania.

Nałożono też szereg obowiązków na agencje pracy tymczasowej oraz agencje, wynajmujące personel, m.in. zabezpieczenie pracownikom delegowanym warunków pracy nie mniej korzystnych od tych, jakie posiadają krajowi pracownicy delegowani.

Czytaj też:
Owoce i warzywa drożeją. Nie ma ich komu zbierać