Maląg: Już 166 mln zł na dodatek solidarnościowy. To pomoc dla osób, które straciły pracę przez pandemię

Maląg: Już 166 mln zł na dodatek solidarnościowy. To pomoc dla osób, które straciły pracę przez pandemię

Marlena Maląg
Marlena Maląg Źródło:Newspix.pl / Grzegorz Krzyzewski
Dotychczas wypłacono dodatki solidarnościowe na łączną kwotę 166 mln zł, poinformowała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

– Do tej pory zostało złożonych ponad 125 tys. wniosków, zostały wypłacone świadczenia na kwotę 166 mln zł – powiedziała Maląg w trakcie briefingu prasowego w Milanówku.

Pomoc dla osób, które straciły pracę

Przypomniała, że dodatek solidarnościowy wypłacany jest dla tych osób, które znalazły się bez pracy po 15 marca, zarówno z prawem do zasiłku, jak i bez takiego prawa. W przypadku posiadania prawa do zasiłku, na czas pobierania dodatku solidarnościowego zasiłek jest zawieszany. Dodatek solidarnościowy wypłacany jest w wysokości 1,4 tys. zł miesięcznie.

Zgodnie z ustawą o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom , świadczenie przyznawane jest maksymalnie na 3 miesiące, w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. osobom, które były zatrudnione na podstawie umowy o pracę i z którymi umowa o pracę została rozwiązana po 15 marca 2020 r., albo uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Warunkiem uzyskania prawa do dodatku solidarnościowego jest co najmniej 60-dniowy okres podlegania w 2020 r. ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy.

Dodatek adresowany jest do obywateli RP, a także obywateli innych państw Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub Konfederacji Szwajcarskiej, jeżeli posiadają prawo pobytu oraz innym cudzoziemców, przebywających i pracujących legalnie w Polsce.

Prawo do dodatku solidarnościowego przysługuje tylko z jednego tytułu (w przypadku, gdy rozwiązane zostały np. dwie umowy, dodatek można otrzymać tylko z tytułu rozwiązania jednej z nich) za okres nie dłuższy niż od 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. Jest przyznawany jedynie od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Wnioski obsługiwane są w systemie elektronicznym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Czytaj też:
Koronawirus w Polsce. Pojawiają się ogniska zakażeń w sklepach