Zwolnienie z ZUS, dopłata 5 tys. zł i świadczenie postojowe. Rząd rusza z kolejną pomocą dla firm

Zwolnienie z ZUS, dopłata 5 tys. zł i świadczenie postojowe. Rząd rusza z kolejną pomocą dla firm

Zdalne posiedzenie Rady Ministrów
Zdalne posiedzenie Rady Ministrów Źródło:Flickr / Adam Guz/KPRM
Kolejna transza pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię. Rada Ministrów przyjęła uchwałę o wsparciu dla m.in. hoteli, restauracji czy obiektów kulturalnych.

Rada Ministrów ponownie rozszerzyła zakres pomocy dla przedsiębiorców. Na posiedzeniu 19 stycznia przyjęto rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Będzie to kolejny pakiet osłonowy dla branż najbardziej poszkodowanych obostrzeniami związanymi z drugą falą pandemii koronawirusa. „Wsparcie zostanie skierowane m.in. do hoteli, restauracji czy obiektów kulturalnych” – napisano w komunikacie po zebraniu RM.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Pierwszym z mechanizmów zapisanych w nowym rozporządzeniu jest wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będzie to dofinansowanie wynagrodzeń pracowników. „Będzie dotyczyć sytuacji, gdy przychód z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy – w wyniku COVID-19 – o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym” – napisano. Będzie ono przysługiwało przez trzy miesiące od daty złożenia wniosku. Najpóźniej dokumenty będzie można złożyć do 31 marca 2021 r.

Świadczenie postojowe

Drugim elementem pomocowym jest ponowna wypłata świadczenia postojowego. „Będzie ono udzielane w przy spadku przychodu z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o co najmniej o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego” – podała Rada Ministrów.

Dopłata do 5 tysięcy złotych

Wraca także popularna dopłata w wysokości do 5 tys. złotych, którą przedsiębiorcy znają już z poprzednich działań tarczowych. Otwiera to możliwość jednorazowej pomocy z Funduszu Pracy, którą może wypłacać starosta. Dotacja będzie dotyczyć mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców, których przychód z działalności – w rozumieniu przepisów podatkowych – uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku – w wyniku COVID-19 – o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.

Zwolnienie ze składek ZUS

Uchwała zakłada także ponowne zwolnienie z konieczności opłacania składek na ZUS, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Zwolnienie będzie dotyczyło okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. albo za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za te okresy.

Czytaj też:
Fundacja i spółki związane z o. Rydzykiem dostały ponad 900 tys. złotych z tarczy antykryzysowej