Mimo pandemii cele klimatyczne BASF 2030 pozostają aktualne
Artykuł sponsorowany

Mimo pandemii cele klimatyczne BASF 2030 pozostają aktualne

BASF współfinansował ambulans medyczny dla szpitala w Legnicy
BASF współfinansował ambulans medyczny dla szpitala w Legnicy Źródło: BASF Polska
Pakiety stymulujące restart gospodarczy muszą zawierać inwestycje w R&D, innowacje w zakresie energii odnawialnej, technologie wodorowe, niskoemisyjne, elektromobilność oraz energooszczędne budownictwo – mówi Katarzyna Byczkowska, dyrektor zarządzająca w BASF Polska.

Katarzyna Byczkowska, dyrektor zarządzająca w BASF Polska


Jak pandemia koronawirusa zmieni branżę, w której działa BASF? Jak zmieni się biznes globalny?

Za wcześnie jeszcze na takie oceny. Stosowne komunikaty i oficjalne prognozy BASF będziemy publikować po ustabilizowaniu się sytuacji. Już dziś można jednak powiedzieć, że obserwujemy duży wzrost znaczenia i rozwoju rozwiązań cyfrowych. Pandemia pokazała, że są one już nie tylko uzupełnieniem, ale biznesową koniecznością.

Możemy też zaobserwować w dużych koncernach zmiany w procesie podejmowania decyzji. Mogą to być w przyszłości procesy mniej globalne, a bardziej lokalne. Być może inwestycje w fabryki czy centra R&D zaczną być lokalizowane nieco bliżej klientów dla zachowania bezpiecznego i bardziej stabilnego łańcucha wartości.

Prawdopodobnie zmieni się także styl pracy. Przekonaliśmy się, że formuła pracy zdalnej działa praktycznie tak samo dobrze jak pracy biurowej i zakładam, że po zakończeniu pandemii będzie ona coraz bardziej popularna.

Często mówi się, że po pandemii świat nie będzie już taki sam jak dawniej. Czy kryzys związany z COVID-19 będzie miał wpływ na środowisko naturalne?

BASF

Wielu ekspertów obawia się, że w przypadku kryzysu gospodarczego mogącego być następstwem pandemii koronawirusa kwestie ekologiczne, zrównoważonego rozwoju, ograniczenia emisji spadną na dalszy plan. BASF nie zamierza jednak rezygnować z dalszego realizowania swojej strategii zrównoważonej przyszłości. Nasze cele klimatyczne BASF 2030 pozostają aktualne i są realizowane. Uważamy, że konieczna jest integracja ekologicznych, ekonomicznych i społecznych aspektów na poziomie europejskim. Pakiety stymulujące restart gospodarczy muszą zawierać inwestycje w R&D, innowacje w zakresie energii odnawialnej, technologie wodorowe, niskoemisyjne, elektromobilność oraz energooszczędne budownictwo. Firmy mające program wyjścia z kryzysu i realizujące cele innowacyjne i środowiskowe ‒ przy jednoczesnym skupieniu na pracownikach i sferze socjalnej ‒ będą w stanie kontynuować ambitne założenia programu Zielony Ład. BASF będzie zaangażowany w kontynuację tego trendu oraz we wsparcie dla swoich klientów w przezwyciężaniu skutków pandemii.

A jakie skutki COVID-19 odczuł sam BASF?

Dla naszej firmy skutki pandemii były już dostrzegalne w styczniu, ponieważ część produkcji globalnej jest zlokalizowana w Chinach. BASF dostarcza produkty do wielu segmentów gospodarki, które w różnym stopniu zostały dotknięte pandemią. Branża motoryzacyjna najbardziej dotkliwie odczuwa te skutki, w mniejszym stopniu budownictwo, a są też sektory, które ‒ zwłaszcza na początku pandemii ‒ nie odczuły jej negatywnych skutków. To np. chemia gospodarcza, kosmetyczna, sektor dodatków do żywności.

Czy w obecnej sytuacji jest coś, co nastraja optymistycznie? Są jakieś pozytywy?

Tak, obecna sytuacja może również wywołać efekty pozytywne. Wśród nich dostrzegamy – jak już wspominałam ‒ duże przyspieszenie wprowadzania rozwiązań cyfrowych i wzrost ich znaczenia. Obserwujemy również dużą innowacyjność i kreatywność wśród pracowników BASF, która pozwala zarówno wewnętrznie, jak i na zewnątrz minimalizować efekty pandemii.

Obserwujemy pojedyncze ogniska w zakładach pracy. Jakie środki bezpieczeństwa wprowadził w czasie pandemii?

Pogotowie ratunkowe

Z perspektywy BASF w Polsce najistotniejsze jest teraz zachowanie ciągłości biznesowej i wsparcia dla klientów przy jednoczesnym wdrożeniu wszelkich środków bezpieczeństwa. W tym celu uruchomiliśmy sztab kryzysowy, który stale monitoruje sytuację i podejmuje decyzje adekwatne do zmiennych warunków. Wprowadzamy także liczne rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa naszych pracowników, które zawsze jest najwyższym priorytetem w BASF.

W ubiegłym roku wdrożyliśmy w BASF Polska nową kulturę organizacyjną. Kluczowymi wartościami, według których staramy się prowadzić firmę, są: atrakcyjność, elastyczność, innowacyjność i otwartość. W 2019 r. i na początku 2020 r. prowadziliśmy wiele naszych działań i projektów, pokazując, jak ważne są te wartości. Kryzysowy moment, czyli czas koronawirusa, pokazał, jakie mają one faktycznie przełożenie na codzienne funkcjonowanie firmy. Do tych wartości możemy odnieść nasze działania wewnątrz BASF Polska w czasie pandemii. Atrakcyjność prezentujemy w licznych działaniach aktywizujących pracowników podczas pracy zdalnej takich jak: konkursy, wyzwania, spotkania online, „coffee-time”, webinary. Wszystko po to, by utrzymać dobry klimat w zespole, tak potrzebny w obecnej sytuacji. Elastyczność to możliwość, a nawet zalecenie, korzystania z pracy zdalnej i zminimalizowanie ryzyka zakażenia przez pracowników. Innowacyjność to z kolei stopniowe przechodzenie na nowoczesne technologie komunikacyjne pozwalające na ciągłość pracy BASF i współpracy z klientami. Natomiast otwartość to regularny i otwarty dialog z pracownikami, cotygodniowo rozsyłane Q&A, stały feedback i wsłuchanie się w to, czego nasi pracownicy podczas pandemii się obawiają.

Czy BASF podjął działania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) wobec interesariuszy oraz otoczenia w którym funkcjonuje koncern?

BASF to koncern międzynarodowy, dlatego na początku warto wspomnieć o tym, co zrobiliśmy na poziomie globalnym. BASF zainicjował akcję „Helping Hands” i dostarczył m.in. 100 mln masek dla instytucji medycznych. Regularnie zaopatruje w środki dezynfekujące szpitale zlokalizowane w sąsiedztwie naszych fabryk. Zmieniliśmy także profil produkcyjny niektórych zakładów, które zaczęły regularnie wytwarzać płyny dezynfekujące. Warto też wspomnieć o innowacjach, w tym technologii druku 3D, dzięki której BASF i partnerzy wyprodukowali środki bezpieczeństwa osobistego.

A co robiliście lokalnie, w Polsce?

Ambulans współfinansowany przez BASF

Dla nas w Polsce odpowiedzialny biznes to dobre relacje z otoczeniem naszych zakładów oraz pozostawanie w stałym kontakcie z klientami i partnerami. Wsłuchujemy się w ich potrzeby i w miarę możliwości staramy się wspierać. Współfinansowaliśmy ambulans medyczny dla szpitala w Legnicy, środki ochrony osobistej dla szpitali w Legnicy i Myślenicach oraz dla pogotowia ratunkowego w Środzie Śląskiej, gdzie mamy swój największy zakład produkcyjny. Staramy się również zapewniać naszym klientom ciągłość dostaw, nieprzerwane wsparcie techniczne i doradztwo