PKP: Wspieramy pracowników na każdym etapie ścieżki zawodowej
Artykuł sponsorowany

PKP: Wspieramy pracowników na każdym etapie ścieżki zawodowej

Wydział Szkoleń i Rozwoju Pracowników w Biurze Spraw Pracowniczych PKP S.A.
Wydział Szkoleń i Rozwoju Pracowników w Biurze Spraw Pracowniczych PKP S.A. Źródło:Materiały prasowe
Polskie Koleje Państwowe S.A. stawiają na rozwój zawodowy pracowników i pomagają rozwijać umiejętności interpersonalne. O tym, jak wygląda rekrutacja w PKP S.A. i o zaletach pracy w sektorze kolejowym, mówi Magdalena Kaczmarska, naczelnik Wydziału Szkoleń i Rozwoju Pracowników w Biurze Spraw Pracowniczych PKP S.A.

Spółka PKP zatrudnia pracowników na terenie całej Polski. Sama struktura zatrudnienia też jest bardzo szeroka. Jak wpływa to na pracę działu rekrutacji?

Nasza spółka ma sześć oddziałów ulokowanych w największych miastach w Polsce. Mamy też rejony administrowania i utrzymania nieruchomości, które obejmują mniejsze miejscowości. To sprawia, że tak naprawdę rekrutujemy pracowników na terenie całego kraju. Dawniej, jeśli chcieliśmy spotkać się z kandydatami, często niezbędne okazywały się dojazdy w wybrane rejony Polski. Jeszcze zanim wybuchła pandemia, część projektów zaczęliśmy realizować w modelu zdalnym. Zostało to szczególnie docenione przez młodszych kandydatów. To doświadczenie pozwoliło nam płynnie przenieść wszystkie projekty rekrutacyjne w czasie pandemii właśnie do modelu zdalnego. Dzięki temu zachowaliśmy ciągłość procesów rekrutacyjnych.

Poszukujemy osób z doświadczeniem w takich obszarach, jak inwestycje, obrót nieruchomościami, logistyka, zamówienia publiczne. Stawiamy też na młodych ludzi, którzy pierwsze doświadczenia mogą zdobywać właśnie u nas. To sprawia, że praca naszych rekruterów jest bardzo ciekawa i różnorodna, mamy okazję spotykać się z wieloma interesującymi kandydatami. Myślę, że to może być dla niektórych zaskoczeniem, ale zatrudniamy również specjalistów w obszarze medycznym, np. lekarzy orzeczników, laryngologów, okulistów czy pielęgniarki.

Jak wpływa to na kompetencje, które wymagane są od samych rekruterów?

Rzeczywiście, rekrutacje na stanowiska medyczne wiążą się dla nas z największym wyzwaniem. Jest to grupa, którą szczególnie trudno pozyskać na rynku. W trakcie poszukiwania nowych rekruterów ważnym czynnikiem było ich doświadczenie w obszarze medycznym. Jeśli chodzi o pozostałe obszary, to jesteśmy otwarci również na osoby dopiero rozpoczynające swoją karierę, ponieważ jesteśmy w stanie odpowiednio ich przeszkolić.

Jak wygląda sam proces rekrutacji do PKP S.A.?

Zachęcam do odwiedzenia naszej strony pkp.pl i aplikowania na nasze oferty pracy. Można też wypełnić specjalny formularz i zostawić do siebie kontakt – odezwiemy się, jak tylko pojawi się dopasowana do kandydata oferta.

Kolejny etap to rozmowy rekrutacyjne, które prowadzimy z wybranymi kandydatami. Przeprowadzamy je zdalnie, co jest dużą wygodą dla obu stron. Zdajemy sobie sprawę, że aplikujący doceniają zarówno krótki proces rekrutacji, jak i możliwość poznania podczas rozmowy bezpośredniego przełożonego. Staramy się, by tych etapów było jak najmniej i często już podczas pierwszego spotkania z działem HR zaproszone osoby poznają przyszłego przełożonego. W dużej części projektów to spotkanie jest jednocześnie ostatnim etapem rekrutacyjnym.

Rekrutacja zdalna będzie kontynuowana u Państwa również po pandemii?

To rozwiązanie sprawdziło się w naszej organizacji i doceniają je również kandydaci. Są oczywiście wyzwania z tym związane – zwłaszcza dla rekruterów – jak przybliżyć kulturę organizacyjną i atmosferę, która panuje w firmie albo jak ocenić umiejętności interpersonalne kandydata podczas takiego spotkania. To oczywiście jest łatwiejsze podczas spotkania na żywo. Mamy też grupę kandydatów, u których spotkania zdalne budzą pewną obawę związaną z tym, czy na pewno się połączą i czy np. mikrofon będzie działał dobrze. Jednak jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić i gdy istnieje taka potrzeba, umawiamy się z kandydatem na krótką próbę połączenia. Dzięki temu może on upewnić się, czy wszystko działa i wie, że w razie problemów może liczyć na naszą pomoc. Rekrutacja zdalna ułatwia organizację spotkań. Kandydaci, którzy uczestniczą w rozmowie, mogą wziąć udział w większej liczbie spotkań rekrutacyjnych. My natomiast możemy docierać do kandydatów z różnych lokalizacji. Dzięki temu oszczędzamy też czas.

Wiele zawodów związanych z branżą kolejową wiąże się z pracą na miejscu, ale czy w przypadku innych stanowisk (np. pracy biurowej) istnieje również możliwość pracy zdalnej?

Nasza Spółka oferuje możliwość telepracy dopuszczoną na podstawie obowiązujących przepisów prawa pracy. W ramach telepracy umożliwiamy realizację zadań przez pracowników w siedzibie i poza siedzibą pracodawcy. Oczywiście, są takie stanowiska, w przypadku których nie możemy tego zaoferować ze względu na zakres wykonywanych czynności. Jednak duża liczba naszych pracowników korzysta z tego udogodnienia i bardzo to rozwiązanie docenia.

Czy w PKP S.A. prowadzona jest również rekrutacja wewnątrz firmy?

Tak, każda rekrutacja poprzedzona jest rekrutacją wewnętrzną. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności dać szansę naszym pracownikom. Czasami jest to związane z awansem pionowym, czasami pracownicy chcą zdobyć nowe doświadczenie w nowym obszarze i zależy im na tym, by nauczyć się czegoś nowego. Jesteśmy dużą firmą i możemy taki rozwój zaoferować.

Jakie znaczenie mają umiejętności miękkie pracowników? Czy bywają one decydującym czynnikiem podczas rekrutacji?

Umiejętności miękkie są dla nas ważne i zawsze są weryfikowane podczas spotkań rekrutacyjnych. Stosujemy wywiad kompetencyjny z kandydatem i pytamy o konkretne przykłady i doświadczenia z przeszłości. Chodzi nam o dopasowanie kandydata do zespołu, w którym będzie pracował, oraz o jego komfort; chcemy, by dobrze się czuł w nowym środowisku.

Warto zaznaczyć, że w trakcie pracy również możemy pomóc w rozwijaniu umiejętności miękkich. Mamy bogatą ofertę szkoleń, które oferujemy naszym pracownikom. Zatrudniamy też trenerów, którzy wspierają naszych pracowników w podnoszeniu umiejętności miękkich.

Na jakie inne benefity mogą jeszcze liczyć zatrudnione osoby?

Nasza oferta benefitów jest dosyć rozbudowana. Wśród typowych przykładów możemy wymienić dofinansowanie do wypoczynku, karnety na zajęcia sportowe, dofinansowanie do biletów wstępu na wydarzenia kulturalne oraz dofinansowanie do ubezpieczeń zdrowotnych. Benefitem, który nas wyróżnia na rynku, są ulgi na przejazdy kolejowe zarówno dla pracownika, jak i dla jego rodziny. Ten benefit dotyczy przejazdów realizowanych na terenie Polski, ale mamy też możliwość skorzystania z bezpłatnych biletów i zniżek na koleje zagraniczne. Pracownicy mogą także korzystać z dni dodatkowo wolnych od pracy np. na szczepienia czy badania profilaktyczne.

Od lat prowadzą Państwo szeroki program praktyk. Czy młodzi ludzie, którzy wyróżniają się umiejętnościami i zapałem do pracy mają szansę na późniejsze zatrudnienie w PKP S.A.?

Chętnie przyjmujemy młodych ludzi na praktyki i staże – liczymy, że będą chcieli związać swoją przyszłość zawodową z PKP S.A. Nawiązujemy też współprace ze szkołami i uczelniami. Aktywnie uczestniczymy w targach pracy dla studentów i absolwentów. Nasi praktykanci od razu stają się częścią zespołu, otrzymują konkretne zadania do wykonania. Dzięki temu mogą zdobyć realne doświadczenie. Każdy praktykant ma przydzielonego opiekuna, który nadzoruje program praktyk. Z naszych wewnętrznych statystyk wynika, że około 25 proc. praktykantów otrzymuje od nas potem ofertę pracy.

W jaki sposób spółka wspiera kobiety na rynku pracy?

Dla Grupy PKP ten temat jest szczególnie istotny. Grupa PKP jest sygnatariuszem porozumienia dotyczącego pracy kobiet w sektorze kolejowym podpisanego w listopadzie 2021 roku. Zostało ono wypracowane przez Wspólnotę Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej i Europejską Federację Pracowników Transportu. W ramach tej umowy zobowiązaliśmy się do wdrożenia polityki równości płci. Naszym głównym celem jest zatrudnienie jeszcze większej liczby kobiet i stworzenie atrakcyjnego miejsca pracy, które zapewni równe szanse wszystkim grupom społecznym. Zależy nam na promowaniu i rozwoju kariery zawodowej kobiet oraz wdrożeniu takich rozwiązań, które jeszcze bardziej wesprą równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

Magdalena Kaczmarska, naczelnik Wydziału Szkoleń i Rozwoju Pracowników w Biurze Spraw Pracowniczych PKP S.A.

Czy zdradzi nam Pani na koniec, jak wyglądała Pani ścieżka zawodowa w PKP S.A.?

Pracę w PKP rozpoczęłam w 2015 roku, było to stanowisko ds. HR w wydziale ocen pracowniczych. Pamiętam, że moim pierwszym zadaniem było opracowanie systemu rozliczania celów dla działu prawnego. Praca od początku była angażująca i interesująca, ale była też dużym wyzwaniem. Na każdym etapie mogłam jednak liczyć na wsparcie przełożonych. Zrealizowałam mój pierwszy projekt z sukcesem, a to motywowało mnie do podejmowania kolejnych zadań. W ramach zmian w strukturze organizacyjnej mój wydział został później połączony z wydziałem szkoleń. Zakres moich obowiązków się powiększył. I tak, po kilku kolejnych udanych projektach, dyrekcja zaproponowała mi objęcie stanowiska kierowniczego. Dziś odpowiadam za obszar rekrutacji, on-boardingu, szkoleń i mam możliwość realizacji projektów międzynarodowych w obszarze HR, co sprawia mi dużą satysfakcję.

Artykuł został opublikowany w 17/2022 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.