Murapol zbuduje około 410 nowych mieszkań w Katowicach

Murapol zbuduje około 410 nowych mieszkań w Katowicach

Osiedle Śląskie Tarasy
Osiedle Śląskie Tarasy Źródło: Murapol
Grupa Murapol zawarła warunkową przedwstępną umowę dotyczącą zakupu nieruchomości zlokalizowanej u zbiegu ulic J. Baildona i Bożogrobców w Katowicach, o łącznej powierzchni około 1,4 ha za kwotę 3,83 tys. euro netto powiększoną o 1,67 tys. zł netto, podała spółka. Na zakontraktowanym terenie deweloper zamierza zrealizować projekt inwestycyjny obejmujący około 410 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej ok. 16,5 tys. m kw.

– Zawarta umowa dotyczy gruntu, który historycznie był już zakontraktowany przez Murapol, jednak spółka odstąpiła od umowy ze względu na niespełnienie się warunków zawieszających, tj. nienabycie przez sprzedającego nieruchomości i praw autorskich do projektu w terminie wskazanym w dokumencie oraz nieuzyskanie przez sprzedającego w terminie do 31 maja 2018 r. kompleksowej, ostatecznej i prawomocnej decyzji dot. zamiennego pozwolenia na budowę dla inwestycji o minimalnej powierzchni użytkowej mieszkań wynoszącej 16,4 tys. m kw. wraz z sieciami, przyłączami, dostępem do drogi publicznej, w tym niezapewnienie dostępu do sieci wodociągowej projektowanej inwestycji – wyjaśnia spółka w komunikacie.

Według spółki podpisany dzisiaj dokument jest wynikiem uregulowania kwestii spornych, które stanowiły podstawę ww. odmowy, tj. sprzedający ma prawo własności do nieruchomości oraz uzyskał kompleksowe PnB. W dniu podpisania umowy przedwstępnej Murapol wpłacił na rzecz sprzedającego zadatek w kwocie ok. 4 mln zł brutto. Umowa przenosząca własność gruntu zostanie zawarta do 28 lutego 2019 r.

– Podpisana dzisiaj umowa jest rezultatem porozumienia ze stroną sprzedającą, co bardzo nas cieszy, ponieważ jako spółka podtrzymujemy chęć realizacji inwestycji na osiedlu Dębowe Tarasy. Projekt ten wpisuje się w model biznesowy Grupy Murapol, a powiększając nasz portfel inwestycji na terenie Katowic, umacnia pozycję Grupy na rynku mieszkaniowym Górnego Śląska – powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w komunikacie.

Dębowe Tarasy to osiedle zlokalizowane w centralnej części Katowic, w dzielnicy Dąb, w niewielkiej odległości od centrum miasta, w pobliżu Parku Śląskiego oraz centrum handlowo-usługowo-rozrywkowego Silesia City Center. Atutem lokalizacji jest także bezpośrednie sąsiedztwo głównych arterii komunikacyjnych aglomeracji śląskiej. Inwestycja Dębowe Tarasy realizowana była w latach 2007-2014. Na zakontraktowanej działce Grupa Murapol będzie kontynuować budowę osiedla, realizując kolejny, IV jego etap. Projekt będzie składał się z 3 budynków, w których łącznie powstanie około 410 lokali mieszkalnych, podano także.

Murapol jest ogólnopolskim holdingiem inwestycyjnym działającym w obszarze budownictwa mieszkaniowego. Obecna oferta mieszkaniowa grupy dostępna jest w kilkunastu miastach.

Źródło: ISBnews