Immobile na plusie. Trudny rok w segmencie przemysłowym

Immobile na plusie. Trudny rok w segmencie przemysłowym

Budowa
Budowa Źródło:Unsplash / Michael Bader
Immobile odnotowało 6,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 5,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 21,33 mln zł wobec 14,57 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 346,94 mln zł w 2018 r. wobec 260,48 mln zł rok wcześniej.

– Na dobry wynik grupy wypływ miał przede wszystkim dynamiczny wzrost w dwóch segmentach działalności - developingu i budownictwie przemysłowym, które wzrosły kolejno cztero- i 4,5-krotnie. Znaczny wzrost przychodów w segmencie budownictwa wynika z dynamicznego rozwoju powstałej w roku 2017 Spółki Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. – czytamy w komunikacie.

Wzrosty w segmencie deweloperskim

Wzrost w segmencie developingu wynika z oddania do użytkowania i sprzedaży mieszkań z I etapu osiedla Platanowy Park w Bydgoszczy. W roku 2018 rozpoczęto budowę kolejnego etapu tej inwestycji oraz rozpoczęto drugie etapowane osiedle w bydgoskim Fordonie, co przyczyni się na utrzymanie dynamiki segmentu w kolejnych okresach, podała spółka.

– 21-proc. wzrost przychodów w hotelarstwie wynika z organicznego rozwoju poprzez przyłączanie kolejnych obiektów hotelowych do sieci. W 2018 roku były to obiekty w Sopocie oraz Poznaniu. W kolejnym roku przyczynią się one do dalszych wzrostów wynikających z zamknięcia pierwszego pełnego roku ich funkcjonowania, a do wyniku dołączą przychody z nowego obiektu, który w otwarty zostanie w maju w Lublinie. –czytamy dalej.

Segment przemysłowy na minus

Spadek przychodów w segmencie przemysłowym wynika ze sprzedaży we wrześniu 2017 roku nierentownego zakładu konstrukcji stalowych w Sępólnie Krajeńskim. To zdarzenie jednorazowe, częściowo zbilansował wzrost przychodów ze sprzedaży urządzeń techniki przeładunkowej, wzrost sprzedaży systemów parkingowych MODULO oraz maszyn MAKRUM, wyjaśniono także.

– Na wyniki tego segmentu w kolejnych okresach wpływać będą efekty trwającej akwizycji spółki Atrem S.A. Grupa kapitałowa Immobile ogłosiła wezwanie na sprzedaż 66 proc. akcji tej spółki. Zarząd oczekuje powtórzenia sukcesu przejęcia spółki Projprzem Makrum, która od czasu znalezienia się w strukturach GK Immobile sukcesywnie poprawia wyniki, a akcje jej spółki od momentu przejęcia wzrosły o ponad 100 proc. Spółka ma jednak apetyt na więcej. – napisano w materiale.

– Jesteśmy przekonani, że nie jest to ostatnie przejęcie w tym roku. Szereg działań akwizycyjnych prowadzonych przez grupę kapitałową Immobile S.A., jak i inne spółki z grupy, doprowadzi do kolejnych rentownych przejęć. – zadeklarował zarząd w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 0,2 mln zł wobec 26,16 mln zł zysku rok wcześniej.