Obligacje bankowe – czym są?

Obligacje bankowe – czym są?

Pieniądze
Pieniądze Źródło: Shutterstock / Łukasz Wróbel
Wszelkiego typu inwestycje stanowią coraz powszechniejszy w społeczeństwie sposób na zapewnienie sobie stabilności finansowej. Wraz z rozwojem świadomości gospodarczej, stale zwiększa się ilość opcji, jakie dostępne są dla każdego z nas – złoto czy nieruchomości nie są już jedynym źródłem bezpiecznego inwestowania. W ostatnim czasie, na popularności zdobywają obligacje bankowe – dotyczy to zarówno doświadczonych inwestorów, jak i tych początkujących. Jednak czym tak naprawdę są obligacje bankowe i czy warto w nie zainwestować? Gdzie można je kupić? Co musisz wiedzieć przed ulokowaniem w nie swoich funduszy? Na te i inne pytania, odpowiadamy w niniejszym artykule.

Obligacje bankowe w pigułce

W najprostszych słowach, obligacje bankowe to jeden z rodzajów papierów wartościowych, w które możesz zainwestować. Charakteryzuje je wysokie bezpieczeństwo i stabilność – z tego względu, coraz częściej wybierane są przez inwestorów jako najwłaściwsze miejsce dla ulokowania swojego kapitału. Ponadto, nie wymagają one poświęcania im tak dużej uwagi, jak ma to miejsce w przypadku inwestycji w złoto czy nieruchomości. Można zatem uznać, że obligacje bankowe stanowią jeden z najbezpieczniejszym rodzajów kreowania dochodu pasywnego.

Żeby zrozumieć, dlaczego obligacje bankowe są tak atrakcyjne, trzeba w pierwszej kolejności zrozumieć naturę samych obligacji. Są to bowiem instrumenty finansowe, których mechanizm działania wielu ekspertów porównuje do kredytów. Strona emitująca rzeczone papiery wartościowe, stanowi właśnie kredytobiorcę, zaś Ty, jako jeden z inwestorów, udzielasz jej kredytu. W zamian za swoją hojność, emitent zobowiązuje się do udzielania Ci stałej, określonej procentowo i w czasie gratyfikacji. Dzięki temu on ma środki na pokrycie bieżących zobowiązań i przedsiębranych inwestycji, a Ty biernie i bezpiecznie zarabiasz spore ilości gotówki (odsetki). Naturalnie, po zakończonym okresie „kredytowania”, otrzymujesz pełen zwrot zainwestowanych środków – odsetki stanowią Twój zysk netto.

Dlaczego zatem wszelkiej maści obligacje mają w ogóle rację bytu, skoro tradycyjny kredyt mógłby pełnić dla emitenta obligacji podobną funkcję? W tym właśnie rzecz, że prawdopodobnie by nie mógł. Łączna ilość kredytowanego przez „dłużnika” kapitału, mogłaby znacznie przekroczyć możliwości finansowe jednego podmiotu. Papiery wartościowe z kolei (w tym przypadku obligacje) pozwalają na wygodne rozproszenie „kredytu” na wielu, niezależnych od siebie „pożyczkodawców”.

Kto emituje obligacje?

Zdecydowanie najpopularniejszym emitentem wszelakich obligacji jest Skarb Państwa. Oferowane przezeń instrumenty finansowe można uznać za najbezpieczniejsze, gdyż groźba bankructwa podmiotu państwowego jest niemalże bliska zeru. To właśnie te obligacje stanowią aktualnie najpopularniejszy cel inwestorów. Niemniej, obligacje emitują również prywatne przedsiębiorstwa. W tym przypadku ich wypłacalność może czasami być dyskusyjna, choć istnieje jeden sektor, w którym ryzyko inwestycyjne jest zbliżone do obligacji Skarbu Państwa – jest to oczywiście bankowość.

Obligacje bankowe coraz częściej pozwalają instytucjom finansowym na szeroko pojęty, stały rozwój, co w dobie postępującej cyfryzacji i globalizacji jest podstawą dla zachowania konkurencyjności. Banki prześcigają się dziś w tworzeniu coraz to atrakcyjniejszych finansowo ofert, by przyciągnąć ku sobie jak największą liczbę inwestorów i zdobyć jak najwyższą lokatę w walce o pozycję branżowego lidera. Jeżeli zatem szukasz bezpiecznego i zyskownego sposobu na ulokowanie oszczędności, to właśnie obligacje bankowe będą stanowić właściwą odpowiedź.

Jakie są rodzaje obligacji?

Zgodnie z obowiązującą literą prawa, de facto rozróżniamy trzy rodzaje obligacji. Są to:

  • Obligacje skarbowe – gdzie emitentem obligacji jest Skarb Państwa,
  • Obligacje komunalne – zwane również gminnymi; emitowane są przez gminy lub związki gmin,
  • Obligacje korporacyjne – emitentem obligacji w tym przypadku są przedsiębiorstwa, stąd możesz spotkać się również z określeniem „obligacje przedsiębiorstw”. To właśnie do tej grupy należą omawiane szerzej obligacje bankowe.

Niemniej, z punktu widzenia inwestora, rozróżnienie powyższych wcale nie jest najistotniejsze – pomaga co prawda w ocenie ryzyka inwestycyjnego, choć i tak jest ono niskie we wszystkich przypadkach. Dużo przydatniejszym będzie rozróżnienie poszczególnych typów obligacji pod kątem ich opłacalności.

Pierwszym kryterium, na które powinieneś zwrócić uwagę, jest oczywiście stopień oprocentowania (zazwyczaj określany w skali rocznej) oraz czas trwania samej pożyczki. Jeśli chodzi o drugi z warunków, to najkrótszy czas kredytowania wynosi trzy miesiące, a najdłuższy zwykle nie przekracza dwunastu lat – choć wszystko w tej mierze zależy od emitenta.

Istotna dla inwestorów może być również forma oprocentowania. Wyróżniamy obligacje stałoprocentowe, zmiennoprocentowe, oraz indeksowane inflacją. W przypadku oprocentowania stałego, sprawa jest oczywista – otrzymujesz odsetki równe wartości procentowej wskazanej w umowie. W przypadku oprocentowania zmiennego, bazowy procent dotyczy określonego czasu rozliczeniowego, by w późniejszym okresie podstawę stanowiła stopa referencyjna NBP.

Z kolei najbezpieczniejszą dla inwestorów opcją (choć wcale nie najbardziej zyskowną) jest oprocentowanie indeksowane inflacją. W jego przypadku, niskiej procentowo marży asystuje wskaźnik inflacji, dzięki któremu zyskasz pewność, że Twoje nominalne zyski nie będą niższe de facto, jeśli sytuacja gospodarcza kraju nie byłaby w najlepszej kondycji.

Gdzie kupić obligacje bankowe?

Kupno obligacji bankowych z punktu widzenia technicznego, jest możliwe zarówno za pośrednictwem internetu, jak i bezpośrednio od zbywcy. Niemniej, warto zastanowić się nad tym, czy chcemy nabyć obligacje na rynku pierwotnym, czy wtórnym.

W przypadku kupna obligacji na rynku pierwotnym, a więc w trakcie emisji papierów wartościowych, może nas zaskoczyć stosunkowo wysoki próg wejścia. Nierzadko od inwestorów wymaga się uiszczenia minimalnej wpłaty, której wysokość może przekroczyć budżetu wielu z nas. Z pomocą w tej materii może przyjść rynek wtórny, gdzie limity minimalne zasadniczo nie istnieją, a jeżeli już, to są symboliczne.

Inwestowanie w obligacje bankowe – czy warto?

Obligacje bankowe cechuje nie tylko stabilność i bezpieczeństwo inwestycji, ale również jej rentowność. Oprocentowanie każdorazowo jest wyższe niż w przypadku odłożenia pieniędzy na lokacie, więc jeżeli chciałbyś zadbać o wysoki, miesięczny dochód pasywny, to trudno będzie Ci znaleźć lepszy sposób.

Biorąc pod uwagę doświadczenia innych przedsiębiorców, nie powinieneś martwić się o zasadność opisywanej inwestycji. Obligacje bankowe stanowią jedną z bezpieczniejszych metod na ulokowanie swojego kapitału i bierne otrzymywanie dochodu, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek dodatkowych kroków.

Czytaj też:
Obligacje skarbowe – sprawdź opinie o tej metodzie inwestowania środków
Czytaj też:
Obligacje indeksowane inflacją – opinie. Czy warto w nie inwestować?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także