FED – co to jest?

FED – co to jest?

Siedziba Rezerwy Federalnej
Siedziba Rezerwy Federalnej Źródło:Shutterstock / Jer123
FED, czyli Rezerwa Federalna to instytucja zbliżona swoją działalnością do Narodowego Banku Polskiego. Zapewnia bezpieczeństwo i jednolitość banków oraz dba o działanie polityki monetarnej USA. Jakie są dokładne zadania Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych?

Czym jest FED USA? Definicja

FED to system rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych. Nazywany bywa również Rezerwą Federalną – jest to bank centralny Stanów Zjednoczonych. Działa od 1913 roku. Powstał na mocy Ustawy o Rezerwie Federalnej. FED obejmuje 12 rejonowych banków Rezerwy Federalnej wraz z 25 filiami. Są to m.in. banki w:

 • Boston, MA;
 • New York, NY;
 • Philadelphia, PA;
 • Cleveland, OH;
 • Richmond, VA;
 • Atlanta.

FED zarządzany jest przez radę gubernatorów, których siedziba mieści się w Waszyngtonie. Prezydent USA mianuje 7 członków Rady. Warto zaznaczyć, że FED teoretycznie jest instytucją niezależną, która nie posiada właściciela i nie należy do rządu Stanów Zjednoczonych.

Jak powstało FED?

Ustawa o Rezerwie Federalnej z 1913 roku wielokrotnie była poddawana nowelizacji. Jedne z większych zmian miały miejsce w 1933 roku i 1935 roku. Ostatnie kluczowe zmiany wprowadzono w roku 2010. Wersja ustawy z 2010 roku zmieniła sposób wyboru prezesów banków, miała wpływ na zwiększenie uprawnień nadzorczych banku nad finansami w USA. Przyjęto także system rozliczania działalności banku. Wcześniej zadania banku centralnego pełnił Pierwszy Bank Stanów Zjednoczonych i Drugi Bank Stanów Zjednoczonych. W 1907 roku w wyniku paniki bankowej finansiści zebrali się w celu omówienia polityki monetarnej i działania banków w USA. Zaproponowany projekt ustawy miał utworzyć amerykański bank centralny. Projekt ustawy przeszedł wiele negocjacji, jego ostateczna forma została uchwalona przez Kongres i podpisana 23 grudnia 1913 roku przez prezydenta Woodrowa Wilsona.

Na czym polega działanie FED?

Zakres zadań Banku Centralnego Stanów Zjednoczonych Ameryki jest bardzo rozbudowany. Przede wszystkim polega na kontroli podaży pieniądza. FED zajmuje się nadzorem nad kursem dolara amerykańskiego. Zarządza rezerwami dewizowymi, a także wpływa na wysokość stóp procentowych. Do zadań FED należy zarządzanie operacjami na rynku otwartym. Organizacja zajmuje się stabilizacją systemu finansowego. Stale współpracuje z innymi bankami w celu przestrzegania uznanych standardów. Co jeszcze należy do zadań Rezerwy Federalnej?

 • Operacje na rynku walutowym;
 • dbanie o stabilność systemu finansowego;
 • wprowadzenie systemu rezerwy obowiązkowej;
 • współpraca z bankami;
 • udzielanie pożyczek ostatniej instancji bankom w złej sytuacji finansowej;
 • kontrola bezpieczeństwa i sprawności systemu płatniczego;
 • emisja dolara amerykańskiego;
 • obsługa płatności Skarbu Państwa;
 • obsługa papierów skarbowych;
 • nadzór nad bankami;
 • regulacja sektora bankowego;
 • utrzymanie stabilności cen;
 • kontrola inflacji;
 • badania ekonomiczne;
 • współuczestnictwo w rozliczeniach pieniężnych;
 • utrzymanie stabilnego wzrostu gospodarczego.

Jakie są organy FED USA?

Na system składają się:

 • Rada Gubernatorów – w radzie jest siedmiu członków, którzy zostali powołani przez Prezydenta w porozumieniu z Radą i zgodą Senatu. Członkowie są powoływani na 14 lat. Co 4 lata powoływany jest Przewodniczący Rady i dwóch Wiceprzewodniczących.
 • 12 Banków Systemu Rezerwy Federalnej – każdy z banków w pewnym sensie stanowi Bank Centralny na wyznaczonym terenie. Wszystkie z 12 banków pełnią zadania Banku Centralnego wymienione wyżej. Dbają o prawa konsumenckie i nadzorują rozliczenia. Banki zakładają oddziały. Każdy bank cechuje 9-osobowa Rada Dyrektorów. Są to akcjonariusze, reprezentacji mieszkańców danego terenu i reprezentanci powoływani przez Radę Gubernatorów. Rada Gubernatorów zatwierdza Prezesa Banku raz na pięć lat.
 • Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku – koncentruje się na takich obszarach jak maksymalizacja zatrudnienia, stabilizowanie cen i łagodzenie długoterminowych stóp procentowych. W komitecie zasiada 12 osób.
 • Banki Członkowskie – to akcjonariusze banku systemu Rezerwy Federalnej. To mogą być banki dobrowolnie przystępujące do FED.

Dla działania Rezerwy Federalnej znaczenie mają także: Biuro Finansowej Ochrony Konsumentów, Rada do spraw Monitorowania Stabilności Finansowej, Federalny Komitet Doradczy, Rada Walidacyjna, Rada Nadzorcza do spraw Lokalnych Instytucji Depozytowych.

Działania FED w czasie kryzysu

W czasie kryzysu finansowego w 2020 roku doszło do operacji quantitative easing(luzowania ilościowego pieniędzy). Decyzje Rezerwy Federalnej były dyktowane pandemią koronawirusa, która wywołała szkody ekonomiczne na całym świecie. FED zdecydowało się w związku z tym na obniżenie stóp procentowych prawie do zera, wprowadzenie przepisów ułatwiających bankom udzielanie kredytów i program pożyczek dla firm.

FED wprowadziło terminowe pożyczki papierów wartościowych z zabezpieczeniem aktywami TALF. W ten sposób wsparto akcje kredytowe zarówno dla konsumentów, jak i przedsiębiorstw. Wdrożono programy skupu papierów wartościowych również poza amerykańskimi obligacjami skarbowymi, także w przypadku zwiększonego ryzyka. Aby nie doszło do wyprzedaży amerykańskich obligacji skarbowych, FED wprowadziło program FIMA Repo Facility, czyli wypłata dolarów pod zastaw amerykańskich obligacji skarbowych.

Działalność Rezerwy Federalnej przyniosła rezultat w postaci rekordowo szybkiego wzrostu bilansu FED o 69%, czyli 3,1 bln USD między marcem a czerwcem 2020 roku.

Czytaj też:
Fed szykuje się na najwyższą podwyżkę stóp procentowych od ponad 20 lat

Autor:
Źródło: WPROST.pl