Gdzie rozliczyć PIT w Częstochowie?

Gdzie rozliczyć PIT w Częstochowie?

PIT 37
PIT 37 Źródło: Shutterstock / wawritto
PIT można rozliczyć wygodnie za pomocą narzędzi dostępnych w Internecie. W Częstochowie działają dwa urzędy skarbowe. Który powinniśmy wybrać? Czy wszyscy zatrudnieni w mieście rozliczają swój PIT właśnie w tych placówkach?

Co do zasady prawidłowo rozliczony PIT jest zeznaniem podatkowym, które złożymy w urzędzie skarbowym właściwym dla naszego miejsca zamieszkania na dzień 31grudnia danego roku podatkowego. Czyli, na przykład, jeśli nawet nasza jest praca w Częstochowie, ale mieszkamy w sąsiedniej miejscowości, w której funkcjonuje samodzielny urząd skarbowy, to pomimo zatrudnienia w Częstochowie, swój PIT powinniśmy rozliczyć w placówce z naszego miasta.

Należy także pamiętać, że prawidłowe jest miejsce zamieszkania, które często nie jest tożsame z miejscem zameldowania. Nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy zameldowani — to nie w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca naszego meldunku powinniśmy składać roczne zeznanie podatkowe, ale w placówce, której podlega nasze miejsce zamieszkania.

Najprostszym i najwygodniejszym sposobem na rozliczenie PIT-u w Częstochowie jest zrobienie tego przez Internet: w rządowej usłudze Twój e-PIT, używając specjalnych i najczęściej darmowych programów albo wysyłając swoje zeznanie na adres mailowy odpowiedniego urzędu skarbowego. PIT możemy również przesłać w formie papierowej pocztą lub złożyć odpowiedni dokument osobiście w oddziale danego urzędu skarbowego. Niektóre osoby korzystają także z usług biur rachunkowych.

Przeprowadzka a rozliczenie PIT-u w Częstochowie

Rozliczając swój PIT, należy brać pod uwagę miejsce zamieszkania na dzień 31 grudnia danego roku podatkowego. Co oznacza, że przeprowadzki mają znaczenie w przypadku wyboru prawidłowego miejsca składania zeznania podatkowego. Przykład: Pani Janina pracowała w 2022 roku w biurze rachunkowym mieszczącym się w Częstochowie. Do października 2022 roku mieszkała w Częstochowie, ale w listopadzie przeprowadziła się do leżącego nieopodal Kłobucka.

W dniu 31 grudnia 2022 roku jej miejscem zamieszkania nie była już zatem Częstochowa i, mimo że mieszkała tam większość roku, to pod koniec grudnia jej miejscem zamieszkania był już Kłobuck, dlatego też prawidłowe zeznanie podatkowe za rok 2022 musi złożyć w Urzędzie Skarbowym w Kłobucku. Nie liczy się również, gdzie będzie mieszkać na początku 2023 roku, czyli wtedy, gdy złoży swój PIT, ani to, gdzie będzie wówczas zameldowana, jak również to, czy wciąż będzie pracować w Częstochowie lub gdziekolwiek indziej.

PIT a pobyt za granicą i rozliczenie ze współmałżonkiem

Wpływ na odpowiednie miejsce składania zeznania podatkowego mają także przeprowadzki poza granice kraju. Jeśli w dniu31 grudnia danego roku podatkowego nie mieszkaliśmy już w Polsce, prawidłowo złożony PIT powinien trafić do urzędu skarbowego właściwego naszemu ostatniemu miejscu zamieszkania w kraju. W przypadku przeprowadzek nie trzeba w ciągu roku specjalnie powiadamiać żadnego urzędu skarbowego o tym, że zmieniliśmy miejsce zamieszkania.

Za prawidłowe uaktualnienie danych uważa się, bowiem właśnie złożenie zeznania w odpowiedniej placówce. O zmianie adresu zamieszkania powinniśmy jednak niezwłocznie poinformować naszego pracodawcę. W praktyce jednak, nawet jeśli zdarzy się nam pomylić i swoje zeznanie podatkowe wyślemy do nieodpowiedniego urzędu, to nie powinny nas czekać żadne nie przyjemności związane z taką pomyłką.

Jeśli chcemy swój PIT złożyć razem ze współmałżonkiem, a jego lub jej miejsce zamieszkania jest inne, niż nasze, możemy wybrać, do którego urzędu skarbowego wyślemy swoje zeznanie podatkowe. Placówka musi jednak odpowiadać albo naszemu miejscu zamieszkania albo naszego współmałżonka.

Gdzie rozliczyć PIT? Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie

W mieście przy ul. Filomatów 18/20 działa Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie. Z placówką można skontaktować się pod następującym numerem telefonu: 34 329 01 00. W poniedziałki urząd otwarty jest w godzinach od ósmej do osiemnastej, natomiast w pozostałe dni robocze działa od godziny ósmej do czternastej trzydzieści. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie obsługuje mieszkańców zachodniej części miasta, a także część powiatu częstochowskiego, obejmującą gminy: Blachownia, Kamienica Polska, Konopiska, Mykanów, Poczesna oraz Starcza.

Ponadto Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie sprawuje nadzór terytorialny w zakresie podatku akcyzowego, podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty paliwowej i podatku od gier w powiatach: częstochowskim, kłobuckim, lublinieckim, myszkowskim, zawierciańskim oraz w mieście Częstochowa. Dokładny wykaz ulic objętych zasięgiem terytorialnym Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie można pobrać na stronie slaskie.kas.gov.pl.

Kto powinien udać się do Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie?

Przy ul. Tkackiej 3 działa również Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie, który obsługuje mieszkańców wschodniej części miasta. Granicą zasięgu terytorialnego Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie są ulice: al. Wojska Polskiego, al. Niepodległości, al. Wolności, al. Tadeusza Kościuszki, al. Armii Krajowej, al. Stefana Kisielewskiego oraz, od skrzyżowania z al. Stefana Kisielewskiego, ul. Ludowa. Nad wymienionymi ulicami granicznymi nadzór sprawuje Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie.

Pozostały zasięg terytorialny Drugiego Urzędu Skarbowego w Częstochowie obejmuje część powiatu częstochowskiego, w którym znajdują się następujące gminy: Dąbrowa Zielona, Janów, Kłomnice, Koniecpol, Kruszyna, Lelów, Mstów, Olsztyn, Przyrów oraz Rędziny. Z Drugim Urzędem Skarbowym w Częstochowie można skontaktować się pod następującym numerem telefonu: 34 378 61 00. Placówka przyjmuje petentów od godziny ósmej do godziny osiemnastej w poniedziałki. W pozostałe dni robocze jest otwarta od godziny ósmej do godziny czternastej trzydzieści.

Czytaj też:
Jak rozliczyć PIT w Katowicach?
Czytaj też:
Jak i gdzie rozliczyć PIT w Warszawie?

Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także