Czy można wziąć urlop na okresie próbnym?

Czy można wziąć urlop na okresie próbnym?

Umowa o pracę na okres próbny
Umowa o pracę na okres próbny Źródło: Shutterstock
Pracownik zatrudniony na umowę o pracę na okres próbny może skorzystać z urlopu wypoczynkowego i okolicznościowego. Na jakich zasadach?

Umowa o pracę na okres próbny to najczęściej umowa na trzy miesiące. W tym czasie zarówno pracodawca, jak i pracownik mają szansę sprawdzić, czy obie strony są zadowolone ze współpracy i czy pracownik posiada odpowiednie kompetencje na dane stanowisko.

Czym jest umowa na okres próbny?

Umowa na okres próbny to umowa o pracę, dzięki której pracownik podlega pod przepisy Kodeksu Pracy. To oznacza, że posiada takie same przywileje i obowiązki jak osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony. Na okresie próbnym pracownik jest ubezpieczony, posiada prawo do zwolnienia lekarskiego i do urlopu. Ten ostatni może być jednak udzielony na szczególnych warunkach.

Urlop okolicznościowy na okresie próbnym

Pracownik ma prawo do wykorzystania urlopu okolicznościowego już od pierwszego dnia pracy. Przysługują mu 2 dni urlopu okolicznościowego na rok i w razie konieczności może z nich skorzystać niezależnie od tego na jakiej umowie o pracę jest zatrudniony.

Urlop wypoczynkowy na okresie próbnym

Pracownikowi przysługuje również urlop wypoczynkowy na okresie próbnym. Wymiar tego urlopu jest uzależniony od stażu zatrudnienia – osoby, które mają staż krótszy niż 10 lat, mogą skorzystać z 20 dni urlopu miesięcznie, a osoby, których staż pracy przekracza 10 lat – z 26 dni urlopu miesięcznie.

Pracownik może otrzymać urlop jedynie wtedy, gdy pracodawca wyrazi na to zgodę. To oznacza, że jeśli z powodu braków kadrowych w firmie lub ważnych projektów pracodawca odmówi udzielenia urlopu wypoczynkowego już na okresie próbnym, pracownik musi się do tego dostosować. Warto pamiętać, że okres próbny ma służyć wdrożeniu pracownika w nowy zakres obowiązków i zazwyczaj nie wykorzystuje się tego czasu na wyjazdy na wakacje.

Urlop a wydłużenie umowy na okres próbny

Nowelizacja Kodeksu Pracy w 2023 roku zakłada, że jeśli pracownik wykorzystuje urlop wypoczynkowy na okresie próbnym, jego umowa o pracę może zostać przedłużona o dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Zasada ta dotyczy także zwolnienia lekarskiego – pracodawca ma prawo przedłużyć umowę o pracę na okres próbny o czas choroby pracownika.

Czytaj też:
Urlop opiekuńczy dla pracowników. Kto może skorzystać?
Czytaj też:
Skrócenie czasu pracy w Polsce. Ekspert krytykuje