Urlop opiekuńczy dla pracowników. Kto może skorzystać?

Urlop opiekuńczy dla pracowników. Kto może skorzystać?

Urlop opiekuńczy
Urlop opiekuńczy Źródło: Shutterstock
Urlop opiekuńczy to dodatkowe zwolnienie od pracy, z którego mogą korzystać pracownicy etatowi. W jakiej sytuacji można z niego skorzystać?

Urlop opiekuńczy to dodatkowe dni wolne, które przysługują osobie zatrudniowej w ramach umowy o pracę do opieki nad dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem w trudnej sytuacji. Jaki jest wymiar urlopu opiekuńczego i kiedy można z niego skorzystać?

Co to jest urlop opiekuńczy?

Urlop opiekuńczy to ukłon w stronę pracowników. Po zmianach wprowadzonych w 2023 roku w Kodeksie Pracy, osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę mogą skorzystać z dodatkowych dni wolnych na sprawowanie opieki nad dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem. O udzielenie urlopu opiekuńczego można poprosić bez okazywania dokumentów od lekarza czy zaświadczeń o stanie zdrowia. Urlop ten wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Komu należy się urlop opiekuńczy?

Z urlopu opiekuńczego mogą skorzystać osoby zatrudnione w ramach o prace, które są zmuszania do sprawowania opieki nad najbliższym członkiem rodziny. Wniosek można złożyć, jeśli dana osoba zamieszkuje z nami w tym samym gospodarstwie domowym. Nowe przepisy umożliwiają również sprawowanie opieki nad osobą, która nie zamieszkuje w naszym gospodarstwie domowym, np. nad babcią, dziadkiem czy teściami. W takiej sytuacji trzeba zawrzeć we wniosku informacje o stopniu pokrewieństwa oraz adresie zamieszkania.

Wymiar urlopu opiekuńczego

Urlop opiekuńczy wynosi 5 dni w roku. Niewykorzystane dni nie przechodzą na kolejny rok, co oznacza, że jeśli ktoś w 2024 roku nie skorzysta z urlopu opiekuńczego, w 2025 roku będzie miał dalej do wykorzystania 5 dni wolnych. W czasie urlopu opiekuńczego pracownik jest chroniony przed zwolnieniem.

Czy urlop opiekuńczy jest płatny?

Urlop opiekuńczy jest bezpłatny. Tym się różni od opieki na dziecko, która jest pełnopłatna i z której może skorzystać każdy rodzic. Opieka na dziecko to 2 dni urlopu w ciągu roku na każde dziecko do 14. roku życia.

Jak złożyć wniosek o urlop opiekuńczy?

Aby otrzymać urlop opiekuńczy, należy złożyć wniosek o udzielenie 5 dni urlopu. We wniosku należy zawrzeć następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby, która wymaga opieki
  • przyczynę konieczności zapewnienia osobistej opieki
  • w przypadku członka rodziny ‒ stopień pokrewieństwa z pracownikiem
  • w przypadku osoby niebędącej członkiem rodziny ‒ adres zamieszkania tej osoby

Warto podkreślić, że pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia tego urlopu, nie może też żądać przedstawienia dokumentacji medycznej osoby, która wymaga opieki.

Czytaj też:
21 dni dodatkowego urlopu. Ale tylko dla niektórych
Czytaj też:
Co to jest urlop na żądanie i kto może skorzystać?