21 dni dodatkowego urlopu. Ale tylko dla niektórych

21 dni dodatkowego urlopu. Ale tylko dla niektórych

Urlop szkoleniowy
Urlop szkoleniowy Źródło:Shutterstock
Urlop szkoleniowy to dodatkowe świadczenie, które przysługuje osobom zatrudnionym na umowę o pracę. Kto może z niego skorzystać i w jaki sposób?

Urlop szkoleniowy przysługuje tylko niektórym pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę. Udzielany jest za zgodą pracodawcy w szczególnych wypadkach. Komu należy się dodatkowy czas wolny od świadczenia pracy i ile on wynosi?

Co to jest urlop szkoleniowy?

Urlop szkoleniowy to dodatkowy urlop udzielany pracownikom etatowym na szkolenie lub egzamin podnoszące kompetencje i kwalifikacje pracownika do wykonywania danej pracy. Udzielany jest za zgodą pracodawcy albo na jego polecenie (np. gdy firma kieruje pracownika na szkolenie czy studia).

Komu przysługuje urlop szkoleniowy?

Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikom zatrudnionym w ramach umowy o pracę. Pracownik powinien podpisać z pracodawcą umowę, w której znajdą się wszystkie szczegóły na temat wzajemnych zobowiązań. Umowa ta popularnie nazywana jest „lojalką” – pracodawca zapewnia, że opłaci lub będzie opłacał koszty szkolenia pracownika, a ten zobowiązuje się, że będzie świadczył pracę dla firmy przez określony czas od zakończenia szkolenia (np. rok lub kilka lat).

Czy pracodawca musi udzielić urlopu szkoleniowego?

Urlop szkoleniowy udzielany jest tylko za zgodą pracodawcy. Jeśli pracownik nie poinformował go o szkoleniu, w którym bierze udział i nie podpisał z nim umowy, pracodawca nie ma obowiązku udzielać pracownikowi zgody na wykorzystanie urlopu szkoleniowego. Może jednak dojść z nim do porozumienia i przyznać pracownikowi urlop bezpłatny na egzaminy czy obronę pracy dyplomowej.

Czy urlop szkoleniowy jest płatny?

Urlop szkoleniowy jest płatny tak jak urlop wypoczynkowy. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracodawca nie wyraził zgody na urlop szkoleniowy dla pracownika, bo ten np. nie poinformował go wcześniej o studiach czy kursach, w których bierze udział; albo szkolenia te nie są związane z pracą.

Wymiar urlopu szkoleniowego

Wymiar urlopu szkoleniowego jest w pewnym sensie indywidualny. Przepisy przewidują, że pracownik może wykorzystać od 6 do 21 dni dodatkowego urlopu. Trzeba jednak podkreślić, że pracodawca może dokonać w regulaminie firmy własnych zapisów i np. zwiększyć doszkalającym się pracownikom wymiar urlopu.

Zgodnie z przepisami prawa wymiar urlopu szkoleniowego wynosi:

  • egzamin maturalny – 6 dni urlopu
  • egzamin eksternistyczny – 6 dni urlopu
  • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub egzamin zawodowy – 6 dni urlopu
  • przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie i przystąpienie do egzaminu dyplomowego – urlop udzielany pracownikom znajdującym się na ostatnim roku studiów wynosi 21 dni

Co to oznacza w praktyce? Pracownik, który kończy studia I lub II stopnia, może skorzystać z dwóch urlopów szkoleniowych po 6 dni.

Czytaj też:
Komu należy się urlop okolicznościowy i jak z niego skorzystać?
Czytaj też:
Nowy urlop dla nauczycieli. Kto może z niego skorzystać?