Opieka na dziecko 2023 r. Te dni wykorzystasz tylko do końca roku

Opieka na dziecko 2023 r. Te dni wykorzystasz tylko do końca roku

Wniosek o urlop
Wniosek o urlop Źródło: Shutterstock
Opieka na dziecko to dodatkowy urlop, który przysługuje rodzicom. Ale uwaga! Termin na wykorzystanie opieki mija już wkrótce, a niewykorzystane dni przepadają.

Opieka na dziecko to dodatkowy urlop, który rodzice mogą wykorzystać na opiekę nad zdrowym dzieckiem. Opiekę można wykorzystać w wymiarze dniowym lub godzinowym, ale tylko do końca kalendarzowego roku. Warto się z tym pospieszyć, bo niewykorzystane dni przepadną.

Co to jest opieka na dziecko?

Na podstawie art. 188 Kodeksu pracy rodzice zatrudnieni w ramach umowy o pracę mogą skorzystać z prawa do opieki nad zdrowym dzieckiem. Każdemu pracownikowi, który wychowuje dzieci do 14. roku życia, przysługują dwa dni opieki w ciągu roku (16 godzin). W tym czasie pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.

Zasady korzystania z opieki na dziecko

Opieka na dziecko w wymiarze dwóch dni przysługuje jednemu z rodziców. Muszą więc oni ustalić między sobą, kto wykorzysta opiekę lub podzielić dni wolne tak, by każdy z rodziców mógł skorzystać z jednego dnia wolnego. Prawo do opieki należy się wszystkim rodzicom, niezależnie od tego, czy pozostają w związku małżeńskim czy partnerskim. Warunkiem jest wiek dziecka, które nie powinno mieć więcej niż 14 lat.

Ważne! Dwa dni opieki na dziecko przysługują rodzicowi niezależnie od tego, ile ma dzieci. Rodzice jedynaka, dwójki czy trójki dzieci mogą skorzystać z dwóch dni opieki w ciągu roku.

Jak wykorzystać opiekę na dziecko?

Aby skorzystać z prawa do opieki nad dzieckiem, pracownik musi złożyć odpowiedni wniosek w dziale kadr. We wniosku tym zaznacza, czy korzysta z prawa do opieki w trybie dniowym czy godzinowym. Decyzja, którą podejmie w pierwszym wniosku, będzie wiążąca do końca roku. Co to oznacza? Jeśli na początku pracownik pełnoetatowy zaznaczy, że chce skorzystać z opieki w wymiarze 4 godzin, pozostanie mu jeszcze 12 godzin do wykorzystania do końca roku.

Opieka na dziecko a wynagrodzenie

Za czas sprawowania opieki nad dzieckiem rodzicom przysługuje prawo do pełnego wynagrodzenia. To oznacza, że otrzymają 100 procent wynagrodzenia za dni lub godziny przeznaczone na opiekę na dziecko.

Opieka na dziecko dla pracownika zatrudnionego na niepełny etat

Jak mówi Kodeks pracy, pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy może skorzystać z prawa do opieki na dziecko w wymiarze ustalonym proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Informacje o tym, ile godzin opieki na dziecko przysługuje takiej osobie, można uzyskać w kadrach.

Czytaj też:
Ferie zimowe 2024 r. Pracownicy mogą otrzymać dofinansowania od pracodawcy
Czytaj też:
Jak wspierać budowanie work-life balance pracowników?