Ferie zimowe 2024 r. Pracownicy mogą otrzymać dofinansowania od pracodawcy

Ferie zimowe 2024 r. Pracownicy mogą otrzymać dofinansowania od pracodawcy

Pieniądze
Pieniądze Źródło: Pexels / Lukasz Radziejewsk
Dofinansowanie do ferii zimowych mogą otrzymać osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę. Ile ono wynosi i co zrobić, by dostać pieniądze na dzieci?

Ferie zimowe w 2024 roku rozpoczną się już w połowie stycznia. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę mogą postarać się o dofinansowanie do zimowych wyjazdów dla swoich dzieci. Czy każdy pracodawca dopłaca do zimowego wypoczynku rodzin pracowników?

Co to jest dofinansowanie na ferie?

Dofinansowanie do wypoczynku to tzw. „wczasy pod gruszą”. Przysługują one pracownikom, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane jest raz w roku w kwocie ustalonej przez pracodawcę.

Czy pracodawca musi wypłacać dofinansowanie na ferie?

Świadczenia dla pracowników w ramach tzw. „wczasów pod gruszą” wypłacane są z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Nie każdy pracodawca ma jednak obowiązek stworzyć taki fundusz. Firmy, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników, nie muszą otwierać ZFŚS, natomiast te, które zatrudniają więcej niż 50 osób, powinny to zrobić. ZFŚS mają obligatoryjnie wszystkie firmy państwowe i tzw. budżetówki.

Jaka jest wysokość dofinansowania do ferii?

Wysokość dodatkowych świadczeń wypłacanych pracownikom z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jest ustalana indywidulanie. Może być zależna od stażu pracy lub od wysokości wynagrodzenia. W niektórych firmach jest to kilkaset złotych na osobę, w innych kwoty te mogą przekroczyć tysiąc złotych na osobę.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do ferii?

Aby otrzymać dodatkowe świadczenie, należy złożyć wniosek w firmie, w której jesteśmy zatrudnieni i która ma ZFŚS. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie o dochodach. Dofinansowanie do wypoczynku należy się tylko tym pracownikom, którzy wypełnili wniosek urlopowy na przynajmniej 10 dni.

Takie dofinansowanie wypłacane jest raz w roku. Jeśli pracownik nie planuje korzystać z niego w okresie wakacyjnym, może złożyć wniosek w sezonie zimowym i otrzymać pieniądze na ferie zimowe.

Czytaj też:
800 plus. ZUS podał nowe terminy wypłat
Czytaj też:
„Po pierwsze rodzina” na rok 2024. Będą dofinansowania do klubików mam