Co to jest urlop na żądanie i kto może skorzystać?

Co to jest urlop na żądanie i kto może skorzystać?

Urlop
UrlopŹródło:Shutterstock
Urlop na żądanie to urlop, z którego w sytuacjach nagłych mogą skorzystać pracownicy. Jaki jest wymiar tego urlopu i czy pracodawca może go odmówić?

Urlop na żądanie to dni wolne od pracy, które przysługują wszystkim pracownikom i których pracodawca nie może odmówić. Pracownik może z nich jednak skorzystać tylko w szczególnych sytuacjach życiowych.

Co to jest urlop na żądanie?

Urlop na żądanie to dni wolne od pracy, z których pracownik zatrudniony w ramach umowy o pracę może skorzystać bez uprzedniego konsultowania tego z pracodawcą. Dni wolne „na żądanie” przysługują tylko w określonych sytuacjach: nagłych wydarzeniach rodzinnych, chorobie, wypadkach. Z tego względu urlopu takiego nie da się zaplanować.

Komu przysługuje urlop na żądanie?

Z urlopu na żądanie mogą korzystać wszyscy pracownicy zatrudnieni w ramach umowy o pracę. Urlop ten nie przysługuje osobom pracującym na umowę o dzieło czy umowę zlecenie, ponieważ tacy współpracownicy nie są objęci Kodeksem Pracy. Na umowie zlecenie nie należy się też urlop wypoczynkowy ani dodatkowy urlop z powodu siły wyższej.

Ile dni urlopu na żądanie przysługuje pracownikom?

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę przysługują 4 dni urlopu na żądanie w ciągu roku. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że urlop ten nie dolicza się do urlopu wypoczynkowego pracownika. Niezależnie od tego, czy pracownikowi przysługuje 20 czy 26 dni urlopu w ciągu roku, urlop na żądanie wlicza się w całość urlopu wypoczynkowego.

Czy urlop na żądanie jest płatny?

Urlop na żądanie jest płatny w 100 procentach, tak samo jak urlop wypoczynkowy. Pracodawca nie może zmniejszyć wynagrodzenia pracownikowi, który decyduje się skorzystać z UŻ.

Jak skorzystać z UŻ?

Aby skorzystać z dnia wolnego na żądanie, należy po prostu powiadomić o tym pracodawcę. Urlop ten ma charakter nagły, dlatego wystarczy powiadomienie telefonicznie lub mailowe. Po powrocie do pracy należy uzupełnić formalności.

Czy niewykorzystany urlop na żądanie przechodzi na kolejny rok?

Jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu na żądanie w danym roku, te 4 dni przechodzą na kolejny rok. Stają się jednak zwykłym urlopem wypoczynkowym i tracą swój charakter UŻ. Wraz z nowym rokiem pracownik jednak nabywa prawa do kolejnych dni wolnych na żądanie.

To oznacza, że pracownik, który nie wykorzystał 4 dodatkowych dni wolnych w danym roku kalendarzowym, w kolejnym roku nie będzie mógł skorzystać z 8 dni na żądanie. Urlopu na żądanie nie można zaplanować ani kumulować.

Czytaj też:
Tego urlopu pracodawca nie może ci odmówić. Dodatkowe dni wolne od pracy
Czytaj też:
Czy szef może odwołać mój urlop? Co w takiej sytuacji?