Tego urlopu pracodawca nie może ci odmówić. Dodatkowe dni wolne od pracy

Tego urlopu pracodawca nie może ci odmówić. Dodatkowe dni wolne od pracy

Odpoczynek po pracy
Odpoczynek po pracy Źródło:Shutterstock
Pracownicy z różnych przyczyn decydują się na wzięcie wolnego w pracy. Od kwietnia 2023 roku otrzymali kolejną taką możliwość. Jest nią urlop z powodu siły wyższej.

Nowy urlop pojawił się w Kodeksie pracy 26 kwietnia. Nastąpiła wtedy nowelizacja zasad, wdrażająca dwie unijne dyrektywy dotyczące work-life balance. Urlop ten to całkowicie nowa forma zwolnienia z pracy, niosąca ze sobą pewne problemy po stronie pracodawcy. Na jakich zasadach obowiązuje urlop z powodu siły wyższej?

Ile przysługuje nam dni urlopu?

Wszystkie osoby zatrudnione na umowie o pracę otrzymują w ciągu roku 20 dni urlopu. 6 dni więcej mają pracownicy, którzy posiadają co najmniej 10-letni staż pracy. W tych 20/26 dniach, 4 z nich mogą zostać zmienione na urlop na żądanie. Mogą być one zgłoszone najpóźniej przed rozpoczęciem swojej zmiany w pracy.

Od kwietnia 2023 dodatkowo zaczął obowiązywać urlop z powodu siły wyższej. Jego wymiar wynosi 2 dni lub 16 godzin w ciągu roku.

Kiedy można zgłosić urlop z powodu siły wyższej?

Zwolnienie z pracy z tytułu siły wyższej można zgłosić w momencie, w którym pojawiła się sytuacja niezależna od nas. Dotyczy to pilnych spraw rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. W takich sytuacjach zazwyczaj pracownik musi pojawić się w innym miejscu niż znajduje się jego praca.

Okazuje się jednak, że nie ma konieczności brania wolnego tylko w takich sytuacjach. Kodeks pracy nie mówi o tym, żeby pracodawca miał prawo zweryfikować, czy zaistniała sytuacja w życiu pracownika należy do „sił wyższych”. Tym bardziej że niektórych sytuacji nie da się udokumentować. Może to doprowadzić do nadużywania tej formy urlopów przez niektórych pracowników.

Czy te dodatkowe 2 dni urlopu są płatne?

Urlop z powodu siły wyższej jest płatny. Wysokość wynagrodzenia podana została w Kodeksie pracy. Artykuł 148 (1) par. 1 mówi jasno, że:
„W okresie tego zwolnienia od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia”.

Jak złożyć wniosek o urlop z powodu siły wyższej?

W przepisach nadal nie widnieje wzór wniosku na tego typu zwolnienie. Dlatego też zalecane jest ustalenie sposobu jego składania bezpośrednio z pracodawcą. Niektórzy pracownicy mogli złożyć wniosek SMS-em lub telefonicznie. Dodatkowo te dwa dni urlopu można zgłosić pracodawcy nawet dzień po nieobecności. Mówi o tym rozporządzenie o sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

„W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy”.

Co w momencie, w którym pracodawca odmawia urlopu?

Pracodawca odmawiający urlopu z powodu siły wyższej dopuszcza się naruszenia przepisów. Wiążę się to z odpowiedzialnością wykroczeniową. Zgodnie z art. 281 par. 1 pkt 5 k.p., naruszenie przez pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu (np. kierownika zakładu pracy) regulacji dotyczących czasu pracy zagrożone jest karą grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

Czytaj też:
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop tylko w jednej sytuacji
Czytaj też:
Pracują, będąc na urlopie. Ponad połowa Polaków odbiera telefony służbowe

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl