Urlop na poszukiwanie pracy. Komu przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy?

Urlop na poszukiwanie pracy. Komu przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy?

Urlop na poszukiwanie pracy
Urlop na poszukiwanie pracy Źródło: Shutterstock
Urlop na poszukiwanie pracy przysługuje pracownikowi, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę. W jakim wymiarze przysługuje i ile wynosi?

Urlop na poszukiwanie pracy przysługuje pracownikom w szczególnej sytuacji. Dotyczy tylko osób, które były zatrudnione w ramach umowy o pracę (niezależnie od tego, czy umowa obejmowała czas określony czy nieokreślony) i otrzymały od pracodawcy wypowiedzenie. W tym trudnym momencie, w którym pracownik wie, że wkrótce pozostanie bez dochodu, może skorzystać ze specjalnego przywileju, jakim jest poszukiwanie nowej pracy w czasie okresu wypowiedzenia.

Komu przysługuje urlop na poszukiwanie pracy?

Urlop na poszukiwanie pracy to tzw. zwolnienie na poszukiwanie pracy. Przysługuje pracownikowi, z którym pracodawca rozwiązał umowę o pracę. W czasie przynajmniej dwutygodniowego wypowiedzenia każdy pracownik ma prawo do poszukiwania nowej pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – pod warunkiem, że złoży odpowiedni wniosek. Wymiar urlopu na poszukiwanie pracy jest uzależniony od okresu wypowiedzenia.

Jak otrzymać dni wolne na poszukiwanie pracy?

Aby skorzystać z przywileju posiadania dni wolnych na uczęszczanie na rozmowy kwalifikacyjne, należy złożyć u obecnego pracodawcy wniosek. We wniosku trzeba zaznaczyć, że potrzebujemy dnia wolnego na poszukiwanie pracy, do czego mamy prawo (art. 37 Kodeksu Pracy). Jeśli umowa o pracę została rozwiązana z winy pracodawcy, mamy prawo do skorzystania z tego przywileju.

Kiedy nie przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy?

Urlop na poszukiwanie pracy nie przysługuje w sytuacji, w której to pracownik rozwiązał umowę z pracodawcą. Jeśli odchodzi z firmy dobrowolnie, bo szuka innych możliwości rozwoju, chce zmienić branżę czy przeprowadza się do innego miasta, nie może ubiegać się u przełożonego o przyznanie dni wolnych na poszukiwanie nowego miejsca zatrudnienia.

Ile wynosi urlop na poszukiwanie pracy?

Zwolnienie na poszukiwanie pracy wynosi:

  • 2 dni robocze – w okresie dwutygodniowego i jednomiesięcznego wypowiedzenia;
  • 3 dni robocze – w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia, także w przypadku jego skrócenia na podstawie art. 361 § 1.

Od czego zależy okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Wynosi:

  • 2 tygodnie – przy umowie o pracę nieprzekraczającej 6 miesięcy
  • 1 miesiąc – przy umowie o pracę na co najmniej 6 miesięcy
  • 3 miesiące – przy umowie o pracę na minimum 3 lata

Czytaj też:
Czy w 2025 roku pensja minimalna wzrośnie dwa razy?
Czytaj też:
Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?