Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?
Artykuł sponsorowany

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

Cena ubezpieczenia na życie
Cena ubezpieczenia na życieŹródło:www.pru.pl
Ubezpieczenie na życie zależy od wielu czynników. Składkę za polisę na życie i zdrowie możesz samodzielnie obliczyć w kalkulatorze online.

Jak podaje Polska Izba Ubezpieczeń w 2022 roku ubezpieczonych na życie było 23,8 mln osób, w tym aż 12,7 mln w ramach ubezpieczeń grupowych. Ubezpieczenie grupowe jednak nie zawsze spełnia wszystkie potrzeby. Zakres ubezpieczenia jest zazwyczaj jednakowy dla każdego, kto objęty jest ochroną w ramach jednej „grupówki”. Zakup ubezpieczenia indywidualnego może być idealnym uzupełnieniem. Ile kosztuje ubezpieczenie na życie i od czego jest zależna cena?

Na co zwrócić uwagę przy zakupie polisy na życie?

W ubezpieczeniach grupowych składka zazwyczaj jest dość niska, ale dla niektórych świadczenia mogą być za małe w stosunku do potrzeb. Najtańsze ubezpieczenie na życie może okazać się niewystarczające. Warto postawić na szeroki zakres ochrony z indywidualnie dobraną sumą ubezpieczenia. Ubezpieczenie na wypadek śmierci to nie wszystko, co towarzystwo ubezpieczeń może zaoferować w ramach ochrony ubezpieczeniowej. Indywidualna polisa na życie często pozwala na zawarcie umów dodatkowych, rozszerzających zakres ochrony m.in. o świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, pobytu w szpitalu lub operacji, atakże poważnego zachorowania. Należy zwrócić uwagę, że im wyższa jest suma ubezpieczenia w ramach zawartej umowy ubezpieczeniowej, tym wyższa będzie kwota wypłaconych świadczeń. Wysokość sumy ubezpieczenia ma jednak bezpośredni wpływ na wysokość składki, więc warto ustalić ją adekwatnie do zapotrzebowania.

Porównując propozycje różnych towarzystw ubezpieczeń warto również sprawdzić zakres poważnych zachorowań lub tabelę uszczerbków objętych ochroną. Dość często w tym obszarze występują różnice, które mogą wpływać na atrakcyjność oferty. Szczegóły określające zakres ochrony można znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia (tzw. OWU), które są integralną częścią każdego ubezpieczenia.Warto dokładnie zapoznać się z tym dokumentem jeszcze przed zawarciem umowy.

Od czego zależy koszt polisy na życie?

Ostateczna cena polisy na życie zależy od wielu czynników. Wśród nich możemy wymienić:

  • wysokość sumy ubezpieczenia,
  • czas trwania umowy,
  • zakres ochrony ubezpieczeniowej,
  • wiek osoby ubezpieczanej,
  • stan zdrowia,
  • wykonywany zawód (zawody podwyższonego ryzyka mogą powodować podwyższenie składki),
  • uprawianie ekstremalnych sportów (np. wspinaczka skałkowa, skoki spadochronowe mogą także powodować podwyższenie składki).

Towarzystwo ubezpieczeniowe po zebraniu informacji wpływających na ryzyko wystąpienia danego zdarzenia objętego ochroną będzie mogło przedstawić wysokość składki za dane ubezpieczenie na życie. Wysokość składki za umowę ubezpieczenia na życie nie może się zmieniać w trakcie jej trwania bez zgody ubezpieczającego. Możliwa jest jednak dobrowolna indeksacja, czyli podwyższenie sumy ubezpieczenia, co w rezultacie powoduje również podwyższenie składki. Ma to na celu zachowanie wartości ewentualnych świadczeń.

Dowiedz się więcej o tym ile kosztuje ubezpieczenie na życie w Pru.

Czy cena polisy na życie jest zależna od stanu zdrowia?

Towarzystwo przed zawarciem każdej umowy ubezpieczenia na życie pyta klienta o jego stan zdrowia. Osoba zmagająca się z pewnymi chorobami może nie uzyskać wymaganej oceny ryzyka dokonanej w ramach przeprowadzonej ankiety medycznej, co będzie wiązać się z odmową zawarcia umowy przez towarzystwo ubezpieczeń lub zaproponowaniem innych warunków. Zatajanie lub podanie nieprawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia może skutkować brakiem wypłaty świadczenia na zasadach przewidzianych w przepisach prawa. Warto więc podczas rozmowy z agentem ubezpieczeniowym przedstawić faktyczny stan zdrowia, żeby uniknąć ewentualnej odmowy wypłaty świadczenia.

Jak samemu obliczyć składkę ubezpieczenia na życie?

Jeśli szukasz ubezpieczenia na życie możesz w pierwszej kolejności skorzystać z kalkulatora online. Nie musisz wychodzić z domu, aby sprawdzić przybliżoną wysokość składki. Przykładowy kalkulator ubezpieczenia na życie Pru pozwala obliczyć jak kształtuje się składka za dane ubezpieczenie w oparciu o wiek, sumę ubezpieczenia, czas na który zawarta zostanie umowa oraz zakres ochrony. Nie warto odkładać w czasie decyzji o zakupie ubezpieczenia na życie, ponieważ z każdym kolejnym rokiem życia stawki są generalnie wyższe, a stan zdrowia może ulec pogorszeniu. Aktualnie porównanie ubezpieczeń na życie jest dużo łatwiejsze. Co ważne, możliwe jest także zdalne zawarcie umowy ubezpieczenia. Taką możliwość w ramach części oferowanych umów wprowadziło m.in. Pru, co znacznie ułatwia zakup polisy. Cały proces wypełniania wniosku i oceny ryzyka odbywa się podczas spotkania przy użyciu komunikatora internetowego. Dokumenty natomiast wysyłane są mailowo. Opłacenie składki w formie przelewu internetowego równoznaczne jest z zawarciem umowy. Taka forma spotkała się z dużym zadowoleniem klientów, a także samych konsultantów Pru.

Zobacz również: Pru opinie

Powyższy artykuł zawiera wybrane informacje na temat niektórych cech umowy ubezpieczenia oferowanej przez Prudential International Assurance plc S.A. Oddział w Polsce. Przez zawarciem umowy ubezpieczenia prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Źródło: www.pru.pl