CCC notuje ogromne straty. Pierwsze efekty finansowe pandemii

CCC notuje ogromne straty. Pierwsze efekty finansowe pandemii

Buty
Buty Źródło: Unsplash / Dương Trần Quốc
CCC odnotowało 339,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 152,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

„Po uwzględnieniu przychodów i kosztów finansowych oraz podatku dochodowego strata netto za okres I-III 2020 r. wyniosła 354,4 mln zł i była o 200,6 mln zł wyższa niż w okresie I-III 2019 r”. – czytamy w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 309,8 mln zł wobec 148,6 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 965,1 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 1 038,6 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży za okres I-III 2020 r wyniosły 965,1 mln zł, co stanowiło spadek o 73,5 mln zł (-7,1 proc.) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Na spadek sprzedaży zasadniczy wpływ miał wybuch (zamknięcie sklepów stacjonarnych w trakcie sprzedaży kolekcji wiosennej)” – czytamy dalej.

Udział przychodów ze sprzedaży detalicznej w sprzedaży ogółem w okresie I-III 2020 r wyniósł 55,1 proc. przy udziale e commerce 42,7 proc. i 2,2 proc. udziale sprzedaży hurtowej. Największym rynkiem sprzedaży detalicznej wciąż pozostaje Polska, której udział w łącznej sprzedaży w pierwszym kwartale 2020 r. wyniósł 51,7 proc. w porównaniu z 51,6 proc. w pierwszym kwartale 2019 r. Sprzedaż detaliczna na 1 m kw. za okres I-III 2020 r. wyniosła 0,74 tys zł/m kw. wobec 1,13 tys zł/m kw. w analogicznym okresie 2019 r., podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2020 r. wyniosła 14 mln zł wobec 9 mln zł straty rok wcześniej.

Czytaj też:
Kontrowersje wokół Chin. Australia domaga się niezależnego śledztwa ws. koronawirusa