Wartość transakcji kartami wzrosła o 10 proc., a to dane jeszcze sprzed pandemii

Wartość transakcji kartami wzrosła o 10 proc., a to dane jeszcze sprzed pandemii

Płatność kartą
Płatność kartą Źródło:Fotolia
Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 211 mld zł w IV kwartale 2019 r., co oznacza wzrost o 10 proc. rok do roku i o 1,1 proc. w ujęciu kwartalnym, podał Narodowy Bank Polski.

„W IV kwartale 2019 r. przy użyciu kart dokonano transakcji na łączną kwotę 211 mld zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału ich wartość zwiększyła się o 2,3 mld zł, co stanowi wzrost o 1,1 proc. Natomiast na przestrzeni ostatniego roku wartość transakcji kartami zwiększyła się o 10 proc”. – czytamy w „Informacji o kartach płatniczych IV kwartał 2019 r”. opublikowanej przez NBP.

Już prawie 50/50

Udział transakcji gotówkowych wyniósł 51,9 proc., a na przestrzeni ostatniego roku wskaźnik ten zmniejszył się o 2,5 punktu procentowego. Jako transakcje gotówkowe rozumiane są wypłaty gotówkowe z bankomatów, wypłaty w kasach banków oraz wypłaty sklepowe cash back, podał bank centralny.

„W IV kwartale 2019 r. średnia wartość transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych) przeprowadzonej przy użyciu karty płatniczej wyniosła 124,2 zł i była nieznacznie wyższa niż w poprzednim kwartale (124 zł). Innym wskaźnikiem charakteryzującym zachowania użytkowników kart płatniczych jest średnia liczba transakcji przeprowadzanych pojedynczą kartą. W IV kwartale 2019 r. na jedną kartę przypadały średnio 40 przeprowadzonych transakcji (tak samo jak w poprzednim kwartale)” – czytamy dalej.

W IV kwartale 2019 r., według danych przekazanych przez banki, przeprowadzono 1,532 mld transakcji bezgotówkowych, czyli więcej o 24 mln transakcji niż w poprzednim kwartale, co stanowiło wzrost o 2 proc., podano także.

„Wskaźnik liczby transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie wykazuje tendencję rosnącą. I tak, porównując IV kwartał 2019 r. do analogicznego okresu w 2018 r., liczba transakcji była większa o 20 proc., a porównując do 2017 r., była większa o 48 proc. Dane jednoznacznie wskazują, że na rynku polskim rośnie skłonność klientów do realizowania płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych. Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych jest przede wszystkim rezultatem coraz bardziej powszechnego korzystania z kart zbliżeniowych oraz rosnącej sieci akceptacji kart” wskazał bank centralny.

Z danych uzyskanych od agentów rozliczeniowych wynika, że w IV kwartale 2019 r. zarejestrowano 1,48 mld transakcji, czyli więcej o 24,5 mln (wzrost o 2 proc.) w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wskaźnik liczby transakcji w dłuższym okresie prezentuje jednak tendencję rosnącą. I tak, liczba transakcji na przestrzeni ostatniego roku wzrosła o 20,6 proc., a na przestrzeni dwóch ostatnich lat wzrosła o 43,6 proc., podał także NBP.

Większość płaci zbliżeniowo

Na koniec 2019 r. karty zbliżeniowe stanowiły 86,7 proc. wszystkich kart płatniczych w Polsce. Na koniec grudnia 2019 r. wydanych było 37,1 mln kart płatniczych z funkcją płatności zbliżeniowej.

„Na koniec grudnia 2019 r. wszystkich zbliżeniowych instrumentów płatniczych, bazujących na kartach płatniczych - wliczając w to także: gadżety, stickery czy karty zainstalowane w telefonie - było łącznie 40,7 mln. W IV kwartale 2019 r. przybyło ich 1,4 mln szt., co stanowi wzrost o 3,6 proc”. – podkreślono w raporcie.

„W IV kwartale 2019 r. kartami płatniczymi w formie zbliżeniowej w Polsce przeprowadzono łącznie ponad miliard transakcji - dokładnie było to 1 mld 270 mln transakcji. W porównaniu do poprzedniego kwartału (1,243 mld) liczba transakcji uległa zwiększeniu o 27,4 mln, co stanowi wzrost o 2,2 proc. W IV kwartale 2019 r. udział płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie bezgotówkowych płatności kartowych wynosił 89,4 proc. (w poprzednim okresie wynosił 88,8 proc.)” – czytamy dalej.

„Na koniec IV kwartału 2019 r. znajdowało się na rynku polskim 42,9 mln kart płatniczych, to jest o 739 tys. kart więcej niż we wrześniu 2019 r. (co stanowi nieznaczny wzrost o 1,8 proc.). Podstawową kategorią kart w Polsce są karty debetowe (80,2 proc.). Łączna liczba kart debetowych wyniosła 34,4 mln szt. i zwiększyła się w ciągu kwartału o 452 tys. (wzrost o 1,3 proc.). Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (13,5 proc.), których łączna liczba wyniosła 5,8 mln szt. Liczba kart kredytowych na przestrzeni IV kwartału 2019 r. zmniejszyła się o 42 tys. (spadek o 0,7 proc.)” podsumowano w informacji.

Według danych przekazywanych przez agentów rozliczeniowych, na rynku polskim na koniec grudnia 2019 r. funkcjonowało łącznie 906,6 tys. terminali POS. W porównaniu do poprzedniego kwartału było ich więcej o 38,4 tys. szt., co oznacza wzrost o 4 proc. Na przestrzeni poprzednich 12 miesięcy liczba terminali POS na rynku polskim zwiększyła się o 119,7 tys. urządzeń, co stanowi wzrost o 15 proc.

Na koniec grudnia 2019 r. w Polsce było 22 720 bankomatów. Na przestrzeni IV kwartału 2019 r. liczba bankomatów wzrosła o 127 urządzeń (wzrost o 0,6 proc.). Transakcji wypłat z bankomatów było w tym okresie 155,1 mln, tj. nastąpił spadek o 4,5 proc. w porównaniu do kwartału poprzedniego. Łączna wartość wypłat wyniosła 88,9 mld zł, co w porównaniu do kwartału poprzedniego oznacza spadek o 1,9 proc., podał także bank centralny.

Czytaj też:
Polacy coraz chętniej kupują żywność w internecie. Potencjał rozwoju branży jest ogromny