Prezent od państwa dla 1,7 mln pracujących zaszyty w PPK. I tak co roku

Prezent od państwa dla 1,7 mln pracujących zaszyty w PPK. I tak co roku

Praca
Praca Źródło:Pixabay
240 zł zasiliło konta około 1,7 mln uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. Średnie oszczędności w PPK to ok. 5 tys. zł, a rekordzista zgromadził 660 tys. zł.

2,6 mln osób oszczędza w Pracowniczych Planach Kapitałowych,a wartość aktywów to ok. 13,5 mld zł. – W najbliższych dniach kwota ta wzrośnie do 14 mld zł, ponieważ przekazana właśnie została tzw. dopłata roczna – powiedział wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk.

Średnie oszczędności w PPK to 5 tys. zł

W rozmowie z Business Insider przekazał, że 29 marca na konta większości z dotychczasowych uczestników PPK zostały wysłane przelewy w ramach corocznej dopłaty.

Dodał, że do instytucji finansowych zarządzających środkami w PPK przekazywana jest właśnie rekordowa kwota 410,3 mln zł. I w nadchodzących dniach trafi ona na konta około 1,7 mln uczestników PPK.

Wiceprezes Marczuk został zapytany, ile wynoszą średnie oszczędności w PPK. Z szacunków wynika, że to ok. 5 tys. zł, ale – jak mówił – rekordzista ma 660 tys. zł, natomiast osoby, które weszły już w wiek emerytalny i mogą wypłacić wszystkie zgromadzone środki, wpłacają średnio ok. 7–8 tys. zł.

Co to jest PPK?

PPK o dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. Środki zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność uczestników. Środki zgromadzone w tym programie przez uczestnika PPK zostaną wypłacone mu po osiągnięciu przez niego 60. roku życia (ten sam wiek obowiązuje zarówno kobiety i mężczyzn; wprowadzono go zgodnie z zasadami równego traktowania w odniesieniu do dobrowolnych systemów zabezpieczenia emerytalnego pracowników).

Oszczędzanie w PPK jest dobrowolne – każdy zatrudniony (oraz zleceniobiorca) jest zapisywany do programu automatycznie, ale może się z niego wycofać. Jednocześnie uczestnik PPK, który zrezygnował z udziału w programie, w każdym momencie może ponownie do niego przystąpić.

Wpłaty do PPK są dokonywane przez pracodawcę.

PPK nie obejmują jednoosobowych przedsiębiorców i osoby, które wykonują obowiązki w oparciu o umowę o dzieło.

Dopłaty w PPK

Na starcie każdy uczestnik programu otrzymuje składkę powitalną w wysokości 250 zł, a corocznie do jego konta dopisywane jest 240 zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe były wprowadzane przez przedsiębiorstwa od 2019 roku. Terminy wdrożenia PPK w firmach zależały od liczby zatrudnionych osób. Najwcześniej PPK pojawiły się w dużych przedsiębiorstwach, a od 2021 roku zaczęły funkcjonować w firmach zatrudniających mniej niż 20 osób.

Finansowanie w PPK

Oszczędności w ramach PPK tworzone są wspólnie przez osoby zatrudnione, firmy oraz państwo. Pracownicy i pracodawcy finansują kwoty podstawowe (odpowiednio 2 proc. i 1,5 proc. wynagrodzenia). Mogą też wpłacać kwoty dodatkowe.

Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może na jego wniosek wynieść mniej niż 2 proc. wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie tego uczestnika osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.

Dla kogo jest PPK?

PPK obejmowani są pełnoletni zatrudnieni pracujący na umowy, od których odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalno-rentowe. Są to:

  • pracownicy (osoby zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę)
  • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych
  • osoby fizyczne – wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
  • członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji
  • osoby przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Osoby w wieku poniżej 55 lat trafiają do PPK „z automatu”. W przypadku osób, które ukończyły 55. rok życia i nie ukończyły 70. roku życia, umowy o prowadzenie PPK zawiera się wyłącznie na ich wniosek. Podmiot zatrudniający jest obowiązany do poinformowania takiej osoby zatrudnionej o możliwości złożenia wniosku.

Czytaj też:
Warto rezygnować z PPK? „Z perspektywy jednostki absolutnie nie”
Czytaj też:
Pracownicy uciekają z PPK? Borys komentuje

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl