Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Na czym polega?

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Na czym polega?

Podpisywanie umowy, zdjęcie ilustracyjne
Podpisywanie umowy, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Fotolia / yellowj
Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron to polubowny sposób zakończenia stosunku pracy. Na czym dokładnie polega i kto może skorzystać z takiego rozwiązania?

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron to forma rozwiązania umowy regulowana jest przez art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. W rzeczywistości jest to rodzaj umowy (uważanej za najbardziej polubowną) zawieranej między pracownikiem a pracodawcą, regulującej ustanie stosunku pracy.

Co to jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron to forma rozwiązania umowy o pracę. Za porozumieniem stron można rozwiązać każdą umowę o pracę, niezależnie od tego, czy to jest umowa próbna, na czas określony czy nieokreślony. Z inicjatywą zakończenia stosunku pracy może wystąpić zarówno pracodawca, jak i pracownik.

Na czym polega rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to dokument, który określa polubowne ustanie stosunku pracy. Wymaga obopólnej zgody na rozwiązanie umowy ze strony pracownika i pracodawcy oraz ustalenia zasad wygaszenia współpracy. W dokumencie powinien znaleźć się również termin zakończenia pracy.

Jak może zostać rozwiązana umowa o pracę za porozumieniem stron?

Umowa o pracę za porozumieniem stron może zostać rozwiązana na różne sposoby. Pracownik, który decyduje się zmienić pracę, jest zobowiązany okresem wypowiedzenia. Przy umowach o pracę na czas nieokreślony termin wypowiedzenia wynosi trzy miesiące. Jeśli pracodawca wyrazi zgodę, czas świadczenia stosunku pracy można skrócić – ale tylko wtedy, gdy zgoda będzie obopólna. W innym przypadku pracownik jest zobowiązany do świadczenia stosunku pracy aż upłyną przepisowe trzy miesiące.

Co powinno znaleźć się w rozwiązaniu umowy o pracę?

Rozwiązanie umowy o pracę powinno zawierać:

  • termin wygaszenia stosunku pracy
  • sposób wykorzystania lub rozliczenia urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi
  • informacje dotyczące zwrotu sprzętu służbowego (np. laptopa, telefonu)
  • termin wypłaty wynagrodzenia
  • termin wypłaty innych świadczeń (np. prowizji)

Ważne!

Przy rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron pracownik i pracodawca nie mogą upominać się o swoje prawa w sądzie pracy. Rozwiązanie zakłada polubowne i zgodne wygaszenie stosunku pracy.

Czytaj też:
Firmy poszukują pracowników średniego szczebla. „Gray collars” mogą przebierać w ofertach
Czytaj też:
Tak się w Polsce niszczy przedsiębiorców. „To system, z którym walczy się w pojedynkę”