Jak dostać zwrot za ogrzewanie domu gazem?

Jak dostać zwrot za ogrzewanie domu gazem?

Liczenie pieniędzy w banku
Liczenie pieniędzy w bankuŹródło:Shutterstock
Za ogrzewanie domu gazem można otrzymać zwrot podatku VAT. Jakie są warunki refundacji i kto może starać się o wypłatę środków?

Gospodarstwa domowe, które ogrzewają dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT. Aby jednak dostać pieniądze, trzeba spełnić kryteria programu, bo refundacja nie jest przeznaczona dla wszystkich.

Co to jest zwrot VAT za ogrzewanie domu?

Ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 roku przewiduje, że gospodarstwa, które ogrzewają domy paliwem gazowym mogą starać się o zwrot 23 procent podatku VAT. Aby ubiegać się o wypłatę pieniędzy, należy spełnić kryteria dochodowe i jakościowe programu.

Komu przysługuje refundacja podatku VAT?

O zwrot podatku VAT za paliwo gazowe mogą starać się gospodarstwa domowe, których źródłem ogrzewania jest:

  • kocioł gazowy
  • bojler gazowy
  • podgrzewacz gazowy przepływowy
  • kominek gazowy zasilane paliwami gazowymi

Kocioł powinien być zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Oprócz tego osoby, które chcą ubiegać się o zwrot podatku VAT za paliwo gazowe, powinny spełniać kryteria dochodowe.

Kryteria dochodowe refundacji podatku

Aby otrzymać dodatek do gazu, należy:

  • tworzyć jednoosobowe gospodarstwo domowe, którego przeciętny miesięczny dochód nie jest wyższy niż 2100 zł lub 
  • wchodzić w skład wieloosobowego gospodarstwa domowego, którego przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę

Kto może złożyć wniosek o zwrot podatku VAT za paliwo gazowe?

Wniosek o wypłatę świadczenia może złożyć każdy, kto ogrzewa gospodarstwo paliwem gazowy i ma ukończone 18 lat, posiada obywatelstwo polskie lub jest cudzoziemcem, który ma zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć we właściwym urzędzie gminy. Nie trzeba przy tym uiszczać żadnej opłaty. Po złożeniu wniosku należy poczekać na odpowiedź z urzędu. Wniosek zostanie rozpatrzony tak szybko jak to możliwe.

Czytaj też:
Dodatek osłonowy 2024. Komu przysługuje świadczenie?
Czytaj też:
Zasiłek stały 2024. Ile wynosi i kto może się o niego ubiegać?