Poseł pyta o dyskryminację mężczyzn i pyta, co z wiekiem emerytalnym. Jest odpowiedź ministerstwa

Poseł pyta o dyskryminację mężczyzn i pyta, co z wiekiem emerytalnym. Jest odpowiedź ministerstwa

Emeryci
EmeryciŹródło:Shutterstock
„Czy różnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć jest przykładem dyskryminacji?” – zapytał Witold Tumanowicz z Konfederacji. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi wskazało na „feminizację zawodów wymagających dłuższego kształcenia, ale zapewniających przeciętnie niższe zarobki”.

Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz skierował do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej interpretację, w której zapytał, czy różnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć jest przykładem dyskryminacji oraz czy rząd planuje zrównać wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn.

Niższy wiek emerytalny kobiet to dyskryminacja?

Odpowiedzi udzieliła Aleksandra Gajewska, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przekonuje, że nie ma mowy o dyskryminacji.

Statystycznie krótszy okres pobierania świadczeń emerytalnych przez mężczyzn kompensowany jest przeciętnie znacznie wyższą kwotę emerytury pobieranej przez mężczyzn” — wskazała wiceminister.

Dalej napisała, że niższy wiek emerytalny kobiet stanowi przejaw uznania dla nieodpłatnej pracy świadczonej przez kobiety „oraz umożliwia samodzielne uzyskanie prawa do świadczenia pomimo wymuszonych macierzyństwem przerw w zatrudnieniu i feminizacji zawodów wymagających dłuższego kształcenia, ale zapewniających przeciętnie niższe zarobki”.

Podkreśliła, że „kobiety nadal ponoszą większość trudu opieki nad dziećmi, seniorami i osobami z niepełnosprawnościami, co negatywnie wpływa na ich perspektywy zawodowe, stan zdrowia i sumę odprowadzonych składek”.

Historyczne argumenty wiceminister Gajewskiej

„Te utrwalone role płciowe, stanowiące reminiscencję dawnych stosunków społecznych, oddalały szanse kobiet na niezależność finansową od mężów” — dodano.

Gajewska przywołała też art. 67 Konstytucji, w którym przewidziane jest prawo obywateli do zabezpieczenia społecznego m.in. po osiągnięciu wieku emerytalnego. „Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa. Formy zabezpieczenia, a co za tym idzie również rodzaje świadczeń i warunki nabywania do nich prawa, a także sposób finansowania, mogą być zróżnicowane” — napisała posłanka.

Przypomniała, że Trybunał Konstytucyjny zezwolił na wprowadzenie wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.

Czytaj też:
To już dzisiaj: rosną emerytury. Czy trzeba składać wniosek o podwyżkę?
Czytaj też:
Polacy o drugiej waloryzacji rent i emerytur. Sondaż dla „Wprost"

Opracowała:
Źródło: Wprost