Polacy o drugiej waloryzacji rent i emerytur. Sondaż dla „Wprost"

Polacy o drugiej waloryzacji rent i emerytur. Sondaż dla „Wprost"

Emeryci
Emeryci
Wraz z początkiem marca nastąpi waloryzacja rent i emerytur. Nie można wykluczyć, że w tym roku nastąpi tzw. druga waloryzacja tych świadczeń. Zapytaliśmy Polaków o zdanie w tej sprawie.

1 marca, czyli już jutro nastąpi waloryzacja rent i emerytur. Świadczenia wzrosną w tym roku o 12,12 proc. – Od 1 marca 2024 r. najniższa emerytura (renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna) wyniesie 1780,96 zł i wzrośnie o 192,52 zł – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

– Dla świadczeń na poziomie np. 2300 – będzie to 278,76 zł podwyżki waloryzacyjnej, dla świadczeń w wysokości 2500 zł – 303 zł, dla 3000 zł – 363,60 zł – dodało.

Druga waloryzacja rent i emerytur jesienią?

Jest szansa na to, że nie będzie to jedyna w tym roku podwyżka rent i emerytur. W umowie koalicyjnej ugrupowań tworzących nowy rząd znalazł się bowiem zapis dotyczący drugiej waloryzacji rent i emerytur, która ma być powiązana ze wskaźnikiem inflacji za pierwsze półrocze tego roku. Jeśli ceny w pierwszych sześciu miesiącach wzrosną więcej niż o 5 procent, wówczas seniorom po raz drugi w roku zostaną wypłacone pieniądze.

W tym tygodniu wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski poinformował Polską Agencję Prasową, że resort złożył już wniosek o wpisanie projektu w sprawie drugiej waloryzacji do wykazu prac legislacyjnych i programowych rządu. Obecnie projekt jest procedowany przez Zespół do spraw Programowania Prac Rządu, będzie również procedowany przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów. Gajewski zaznacza, że regulacja może jeszcze ulec zmianom, a jej ostateczny kształt będzie gotowy w ciągu kilku miesięcy.

W projekcie założono, że pieniądze miałyby zostać wypłacone we wrześniu. – Oczywiście jest to waloryzacja, która ma charakter interwencyjny, czyli będzie uruchamiana, gdy inflacja za pierwsze półrocze przekroczy pewien poziom (wspomniane 5 proc. – red.) – powiedział wiceszef resortu pracy.

Czy jest Pan/Pani za drugą waloryzacją rent i emerytur?

Co na temat drugiej waloryzacji rent i emerytur myślą Polacy? Sprawdziła to agencja SW Research w sondażu dla „Wprost".

Na pytanie: „Czy jest Pan/Pani za drugą waloryzacją rent i emerytur w warunkach wysokiej inflacji?", 60,1 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Jedynie 15 proc. respondentów było przeciw. Zwraca uwagę dość znaczący, bo wynoszący blisko 25 proc. odsetek odpowiedzi „nie wiem".

Z badania wynika, że większy entuzjazm wobec drugiej waloryzacji wykazują kobiety. Odpowiedzi „tak" udzieliło 62,8 proc. pań, a jedynie 11,6 proc. było przeciw. 25,6 proc. respondentek odpowiedziało „nie wiem". Wśród mężczyzn, odsetek odpowiedzi na „tak" wyniósł 57,1 proc. Blisko co piąty badany (19 proc.) był przeciwnego zdania, zaś 24 proc. panów odpowiedziało „nie wiem".

Im respondent starszy, tym bardziej przychylny drugiej waloryzacji – taki wniosek płynie po analizie odpowiedzi w podziale na kategorie wiekowe. W grupie wiekowej 18-24 lata drugą waloryzację popiera 34,1 proc. badanych (przeciw było 31,3 proc.), ale już w grupie 25-34 lata na „tak" jest 44,7 proc. (21,4 proc. było przeciwnego zdania). Z kolei w gronie badanych w wieku 35-49 lat wypłaty drugiej waloryzacji rent i emerytur chce aż 56,2 proc. ankietowanych (jedynie 13,9 proc. przeciw).

Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-28 lutego 2024 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 803 wywiady z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

Czytaj też:
Bon dla seniorów coraz bliżej. Ministra podała datę
Czytaj też:
Rośnie grupa seniorów bez prawa do minimalnej emerytury. Rząd ma kontrowersyjny pomysł