Urlop ojcowski a B2B. Czy można z niego skorzystać?

Urlop ojcowski a B2B. Czy można z niego skorzystać?

Urlop ojcowski
Urlop ojcowski Źródło:Shutterstock
Urlop ojcowski przysługuje ojcom po narodzinach dziecka. Czy mogą z niego skorzystać mężczyźni, którzy nie pracują na etacie, ale prowadzą działalność gospodarczą?

Urlop ojcowski przysługuje wszystkim ojcom, którym urodziło się dziecko. Mają oni prawo do skorzystania z dodatkowego, pełnopłatnego urlopu, nawet wtedy gdy prowadzą własną działalność gospodarczą. Kto może skorzystać z urlopu tacierzyńskiego i czy musi wtedy zawiesić działalność firmy?

Co to jest urlop ojcowski?

Urlop ojcowski, znany również jako urlop rodzicielski dla ojców, to forma urlopu przeznaczona dla mężczyzn po narodzinach dziecka. Jest to prawo, które zapewnia ojcom możliwość wzięcia urlopu w celu opieki nad nowo narodzonym dzieckiem i udzielenia wsparcia swojej partnerce w pierwszych tygodniach lub miesiącach życia dziecka.

Wymiar urlopu ojcowskiego różni się w zależności od kraju. W niektórych miejscach jest to krótki urlop płatny, który trwa od kilku dni do kilku tygodni. W innych przypadkach może być to dłuższy urlop, który może być częściowo lub całkowicie opłacany przez pracodawcę lub przez rząd. W Polsce wymiar urlopu ojcowskiego jest uregulowany i wynosi 14 dni.

Głównym celem urlopu ojcowskiego jest umożliwienie ojcom aktywnego udziału w opiece nad noworodkiem i nawiązanie więzi z dzieckiem.

Urlop ojcowski a działalność gospodarcza

Urlop ojcowski przysługuje wszystkim ojcom, nie tylko tym, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę. Jeśli prowadzą działalność gospodarczą albo są samozatrudnieni, mogą również skorzystać z urlopu tacierzyńskiego. Wymiar urlopu wynosi 14 dni. Można go wykorzystać jednorazowo albo w dwóch turach po 7 dni każda.

Czy na urlopie ojcowskim można prowadzić działalność gospodarczą?

Ojcowie, którzy decydują się skorzystać z urlopu ojcowskiego, nie muszą zawieszać działalności gospodarczej. Mogą wystawiać faktury klientom i monitorować działania swojej firmy. W czasie urlopu ojcowskiego przysługuje im zwolnienie z opłacania składki społecznej. Powinni jednak w tym czasie opłacić składkę ZUS.

Ile wynosi zasiłek przedsiębiorcy za urlop ojcowski?

Zasiłek przedsiębiorcy wypłacany jest w 100 procentach wymiaru. W 2024 roku wynosi on 4694 zł. Zasiłek za okres urlopu ojcowskiego jest zwolniony z podatku dochodowego.

Jakie dokumenty złożyć, by skorzystać z urlopu ojcowskiego?

Aby skorzystać z urlopu ojcowskiego, należy złożyć do ZUS:

  • oryginał skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
  • wypełniony formularz ZUS Z-3b
  • formularz ZAO, czyli wniosek o urlop ojcowski

Czytaj też:
Urlop tacierzyński. Jak skorzystać z urlopu ojcowskiego?
Czytaj też:
Urlop ojcowski coraz bardziej popularny. Ministerstwo podało najnowsze dane