Każdy może otrzymać 325 zł dodatku pielęgnacyjnego. Trzeba spełniać przynajmniej jeden warunek

Każdy może otrzymać 325 zł dodatku pielęgnacyjnego. Trzeba spełniać przynajmniej jeden warunek

Czternasta emerytura
Czternasta emerytura Źródło:Shutterstock
Od marca 2024 roku kwota dodatku pielęgnacyjnego wynosi 324,39 zł. By go otrzymać, zazwyczaj konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Ale nie zawsze.

Dodatek pielęgnacyjny to specjalne świadczenie przewidziane dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji zdrowotnej, które wymaga stałej opieki lub wsparcia innej osoby. Jest on przyznawany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Aby otrzymać świadczenie w wysokości 324,39 zł, zazwyczaj konieczne jest spełnienie określonych warunków przewidzianych w ustawie. Wyjątkiem są osoby, które ukończyły 75 lat, dla których świadczenie jest przyznawane automatycznie, bez konieczności składania dokumentów.

Jak otrzymać dodatek pielęgnacyjny?

Ustawa z 17 grudnia 1998 roku reguluje przyznawanie dodatku pielęgnacyjnego, wymieniając dwa główne warunki uprawniające do jego otrzymania: osiągnięcie wieku emerytalnego (w takim przypadku świadczenie jest wypłacane bez konieczności składania wniosku), oraz stwierdzona niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

Osoby kwalifikujące się do otrzymania dodatku na podstawie drugiego warunku muszą złożyć odpowiedni wniosek, dołączając do niego zaświadczenie OL-9 o stanie zdrowia. Ponadto, aby otrzymać to świadczenie, konieczne jest spełnienie warunku posiadania prawa do emerytury lub renty i pobieranie tego świadczenia.

Dodatek pielęgnacyjny w 2024 r. Ile wynosi?

Począwszy od marca 2024 roku, dodatek pielęgnacyjny wynosi 324,39 zł miesięcznie. Ta kwota będzie przysługiwać do 28 lutego 2025 roku. Warto zaznaczyć, że co roku, w marcu, kwota ta będzie podlegać waloryzacji. ZUS wypłaca dodatek pielęgnacyjny równocześnie z emeryturą lub rentą.

Czytaj też:
Pilny komunikat ZUS dla tysięcy emerytów. Mają czas do końca maja
Czytaj też:
Zwolnienie lekarskie z kodem 1 i 2. W razie kontroli cyfra ma ogromne znaczenie

Źródło: WPROST.pl