Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla rodziców. Można otrzymać 12 tysięcy złotych

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy dla rodziców. Można otrzymać 12 tysięcy złotych

Pieniądze
Pieniądze 
Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje rodzicom na drugie i kolejne dziecko. Kiedy można ubiegać się o wypłatę środków i gdzie złożyć wniosek?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to, obok 800 plus, dodatkowe świadczenie dla rodziców. Nie przysługuje jednak wszystkim rodzicom, a jedynie tym, którzy spełniają warunki programu. Co trzeba zrobić, by je otrzymać?

Co to jest Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to świadczenie dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Każdy rodzic może otrzymać pieniądze na drugie lub kolejne dziecko. To dodatkowe 12 tysięcy złotych, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy – zasady

O wypłatę RKO mogą starać się:

  • matki dzieci
  • ojcowie dzieci
  • rodzice, którzy przyjęli dziecko na wychowanie i wystąpili do sądu opiekuńczego z wniosek o wszęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia

Kiedy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy nie przysługuje?

RKO nie przysługuje gdy:

  • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,
  • rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  • rodzicowi lub członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału

Ile pieniędzy przysługuje z RKO?

W ramach RKO rodzice mogą otrzymać 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko. Rodzic może zdecydować, czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące czy 1000 zł przez 12 miesięcy. W czasie wypłaty świadczenia można raz zmienić decyzję w sprawie wysokości miesięcznej kwoty świadczenia.

Czy RKO przysługuje rodzicom po rozwodzie?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje także rodzicom, którzy są po rozwodzie lub znajdują się w separacji. W takiej sytuacji RKO przysługuje w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc (250 zł albo 500 zł).

Czytaj też:
„Aktywny rodzic” może nakręcić gospodarkę. Umożliwi powrót do pracy wykluczonym z rynku
Czytaj też:
Urlop macierzyński do 2. roku życia? Nowa minister: „Wierzę, że stać nas na to"