Pierwsze miejsce BRE Ubezpieczenia w rankingu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Pierwsze miejsce BRE Ubezpieczenia w rankingu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Dodano:   /  Zmieniono: 

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. zajęło pierwsze miejsce w corocznym rankingu sporządzanym przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Fundusz zajmuje się m.in. wypłatą odszkodowań ofiarom wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych właścicieli pojazdów oraz zarządza bazą danych  polis komunikacyjnych (OC i AC). W rankingu przygotowanym przez UFG oceniane są jakość danych oraz procesów związanych z zasilaniem przez zakłady ubezpieczeń bazy danych Ośrodka Informacji UFG. Terminowość oraz zgodność danych raportowanych przez BRE Ubezpieczenia zostały wysoko ocenione przez Fundusz i pozwoliły ubezpieczycielowi poprawić swój ubiegłoroczny wynik aż o 15 pozycji.

Według polskiego prawa każdy właściciel pojazdu powinien wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego obowiązku, a część próbuje zaoszczędzić nie kupując polisy, narażając tym samym siebie i innych uczestników ruchu drogowego na poważne konsekwencje.

Z danych Funduszu wiemy, że co roku ponad dwa tysiące właścicieli nieubezpieczonych pojazdów musi z własnej kieszeni zwrócić odszkodowania lub świadczenia, jakie UFG wypłaciło ofiarom wypadków spowodowanych tymi pojazdami. Średnia wartość takich wypłat to 12 tysięcy złotych. Koszt zakupu polisy OC jest niewspółmiernie niższy i sięga w zależności od parametrów pojazdu - kilkuset złotych. W BRE Ubezpieczenia przykładamy szczególną wagę do budowania świadomości kierowców, oraz informowania o tym, że polisa OC jest obowiązkowa a jej celem jest ochrona nie tylko poszkodowanych, ale także właścicieli pojazdów - jako potencjalnych sprawców wypadku. Dlatego też opracowane przez nas procedury obejmują staranne i sumienne przekazywanie danych do UFG mówi Paweł Zylm, Prezes Zarządu BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

Misją Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego - oprócz wykrywania nieubezpieczonych pojazdów i nakładania kar za brak ubezpieczenia OC - jest również wypłacanie świadczeń osobom poszkodowanym w sytuacji, gdy nie ustalono sprawcy wypadku, sprawca zbiegł z miejsca wypadku lub nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC. Dbałość o kompletność bazy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest ważna zarówno dla poszkodowanych w wypadkach, jak i dla osób nieubezpieczonych pozwala sprawniej wykrywać pojazdy nieubezpieczone oraz zapobiegać sytuacjom, kiedy sprawca musi pokryć odszkodowanie z własnych środków. Systematyczne ograniczanie liczby nieubezpieczonych pojazdów poruszających się po polskich drogach oraz zapewnienie szczelności systemu obowiązkowego ubezpieczenia OC, jest możliwe dzięki ścisłej współpracy UFG z ubezpieczycielami, którzy przekazują do Funduszu dane dotyczące sprzedanych polis OC i AC.

W tegorocznym rankingu UFG ocenił 28 zakładów ubezpieczeń. Jest to kontynuacja działań Funduszu w zakresie monitoringu i oceny wkładu poszczególnych zakładów ubezpieczeń w tworzenie bazy danych Ośrodka Informacji UFG.

Według badania OC-eń i wygraj przeprowadzonego przez portal Bankier.pl we wrześniu 2012 roku, polisy OC oferowane przez BRE Ubezpieczenia są drugim najczęściej wybieranym ubezpieczeniem. Spośród ponad 20 uczestników rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, BRE Ubezpieczenia wybrało aż 12,28% respondentów biorących udział w badaniu.

Rozwiązania oferowane i współtworzone przez BRE Ubezpieczenia zostały nagrodzone m.in.: Godłem Teraz Polska, Laurem Konsumenta w kategorii Odkrycie Roku 2012, tytułem Firma Roku 2011 przyznanym przez Kapitułę Polskiego Klubu Biznesu, Certyfikatem Najwyższa Jakość Produkt Roku 2009, Euromarka, Rekomendacją Gazety Bankowej oraz tytułem Hit Roku, ALICJA 2007 miesięcznika Twój Styl, EUROPRODUKT w konkursie pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Indywidualność Rynku - Merkury 2007. BRE Ubezpieczenia otrzymało także prestiżowy tytuł Najlepszy partner w biznesie 2012 przyznany przez redakcję Home&Market.

 

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A.

BRE Ubezpieczenia  zostało założone w 2006 roku przez notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie BRE Bank S.A. BRE Ubezpieczenia specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych programów bancassurance dla sektora finansowego. Wykorzystując silne strony partnerów, tworzy nowoczesne rozwiązania, umożliwiające Klientom zakup szerokiej gamy produktów ubezpieczeniowych w prosty i przejrzysty sposób, zarówno w modelu tradycyjnym (placówki partnera) jak i za pośrednictwem zdalnych kanałów obsługi (model direct).

Źródło: BRE Ubezpieczenia;
dostarczył:
netPR.pl