TAURON zabezpieczył paliwo

TAURON zabezpieczył paliwo

Dodano:   /  Zmieniono: 

Grupa TAURON zapewniła sobie kolejne dostawy węgla na 2013 rok. 19 marca TAURON Polska Energia zawarł aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla z Południowym Koncernem Węglowym z Grupy TAURON oraz podpisał nowy kontrakt z Katowickim Holdingiem Węglowym.

Wartość aneksu z PKW ustalającego dostawy węgla na 2013 r. szacowana jest na ok. 744 mln zł. Umowa z KHW, obowiązująca w bieżącym roku, opiewa na kwotę blisko 80 mln zł. To kolejne umowy węglowe zawarte przez TAURON w tym miesiącu 1 marca spółka podpisała trzyletni kontrakt z Kompanią Węglową, szacowany na 2,4 mld zł.

- Kontrakty podpisane z Południowym Koncernem Węglowym i Katowickim Holdingiem Węglowym, poprzedzone zawartą w tym miesiącu umową z Kompanią Węglową, zabezpieczają dostawy węgla kamiennego dla Grupy na 2013 rok. To ważne, biorąc pod uwagę fakt, że jest to dominujące paliwo dla elektrowni i elektrociepłowni Grupy TAURON. Dywersyfikacja dostawców węgla wynika z naszej strategii mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu TAURON Polska Energia. Ze wszystkimi partnerami udało się nam wypracować satysfakcjonujący kompromis, dzięki któremu kontrakty na 2013 r. uwzględniają obecną sytuację na rynku.

Grupa TAURON jest jednym z największych odbiorców węgla kamiennego w kraju. Około 90 proc. produkcji energii w Grupie opiera na tym paliwie. W ostatnich latach elektrownie i elektrociepłownie Grupy spalały rocznie ok. 11 mln ton węgla kamiennego.

Zgodnie z zapisami strategii korporacyjnej TAURON zwiększa udział węgla z własnych źródeł. Obecnie Południowy Koncern Węglowy dostarcza do spółek Grupy ponad 35 proc. paliwa, ok. 45 proc. pochodzi z Kompani Węglowej, a pozostałe 20 proc. od innych dostawców, m.in. Katowickiego Holdingu Węglowego oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

 

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Sprzedaż GZE, TAURON Obsługa Klienta, Południowy Koncern Węglowy, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.

Źródło: TAURON Polska Energia SA;
dostarczył:
netPR.pl