Prędkość Internetu w domu wpływa na dochód gospodarstwa domowego

Prędkość Internetu w domu wpływa na dochód gospodarstwa domowego

Dodano:   /  Zmieniono: 
  • Pierwsze badanie w celu ujęcia ilościowego wpływu prędkości szeroko-pasmowego dostępu do Internetu na dochód gospodarstwa domowego
  • W krajach OECD wzrost prędkości z 4 do 8 Mbps zwiększa dochód o 120 USD na miesiąc
  • Wzrost prędkości z 0,5 do 4 Mbps zapewnia zwiększenie dochodu o 46 USD na miesiąc w Brazylii, Indiach i Chinach (BIC)
  • Zasada obowiązuje zarówno dla krajów OECD jak i BIC, jakkolwiek zwrot jest skorelowany z wartością produktu krajowego brutto

W dniu dzisiejszym Ericsson (NASDAQ:ERIC), wspólnie z firmą Arthur D. Little i Chalmers University of Technology, ogłasza wyniki wspólnych badań nad efektami ekonomicznymi zwiększenia prędkości szerokopasmowego dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych.

Powyższe badanie na poziomie gospodarstwa domowego (mikroekonomiczne) ujawnia progi minimalnego zwiększenia prędkości dostępu wymaganego dla zapewnienia statystycznie znaczącego wpływu na dochód gospodarstwa domowego. Progi te są różne dla poszczególnych krajów OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) oraz BIC (Brazylia, Indie i Chiny).

Zaobserwowano, że bezwzględne poziomy zwrotu* są wyższe w gospodarkach OECD, co potwierdza tezę, że korzyści ze zwiększenia prędkości szerokopasmowego dostępu do Internetu wzrastają, jeżeli dostępne są bardziej zaawansowane usługi za pośrednictwem takiego dostępu.

Kluczowe wnioski wyciągnięte po skontrolowaniu czynników znanych jako mające wpływ na dochód (tj. wiek, płeć, wykształcenie, wielkość gospodarstwa domowego, kwalifikacje i zawód):

  • Przeciętny wzrost dochodu gospodarstwa domowego przy zwiększeniu prędkości szerokopasmowego dostępu od 4 do 8 Mbps wynosi 120 USD na miesiąc w krajach OECD
  • Gospodarstwa domowe z krajów BIC najbardziej korzystają przy zwiększeniu prędkości dostępu od 0,5 do 4 Mbps, na poziomie 46 USD na miesiąc

Sebastian Tolstoy z VP Radio Business Development and Strategy w firmie Ericsson twierdzi: Wyniki są zgodne z naszym wcześniejszym badaniem, które ujęło ilościowo wpływ zwiększenia prędkości szerokopasmowego dostępu na produkt krajowy brutto 33 krajów, podobnie jak z wieloma innymi badaniami, które analizowaliśmy. Wszystkie wykazują, że szerokopasmowy dostęp do Internetu wywiera pozytywny wpływ na gospodarkę. Wiemy, że prędkość dostępu ma znaczenie i że jej zwiększenie ma pozytywne skutki. Teraz wykazaliśmy to ilościowo, wykorzystując duże próbki danych z obu gospodarek: OECD i BIC, nawet na poziomie gospodarstwa domowego.

Martin Glaumann, partner w Arthur D. Little, twierdzi: Istnieje coraz więcej dowodów, że prędkość szerokopasmowego dostępu do Internetu napędza rozwój gospodarczy. Jednak w wielu krajach, i to nie w najmniejszym stopniu w UE, rozwiązania przepisów ograniczają potencjał pełnego wzrostu. Władze powinny ponownie rozważyć i uznać szybki szeroko-pasmowy dostęp do Internetu za krajowy imperatyw dla państw BIC. Szerokopasmowy dostęp daje gospodarstwom domowym środki do zwiększenia kwalifikacji i wydajności poprzez e-learning i usługi biznesowe, ale również do uzyskania dostępu do nowych miejsc dla potrzeb konsumpcji.

Erik Bohlin, profesor Chalmers University of Technology, mówi: Jest to jedno z pierwszych badań zajmujących się wpływem prędkości szerokopasmowego dostępu do Internetu na dochody gospodarstwa domowego. W oparciu o rygorystyczne metody naukowe i obszerne dane, badanie może wykazać, że wyższa prędkość szeroko-pasmowego dostępu zwiększa dochód, co ma szereg istotnych implikacji dla polityki i strategii.

Istnieje kilka kluczowych źródeł niniejszego badania, włącznie z danymi z badań Ericsson ConsumerLab z roku 2010, obejmujących ponad 19.000 gospodarstw domowych z 8 krajów OECD (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Szwecja, Japonia i USA), a także z Brazylii, Indii i Chin.

*Wszystkie wyniki zostały odniesione do parytetu siły nabywczej (PSN), aby odzwierciedlić bezwzględny poziom zwrotów.

 

O firmie Ericsson

Ericsson, największy na świecie dostawca technologii i usług dla operatorów telekomunikacyjnych, oferuje społeczeństwu sieciowemu efektywne rozwiązania działające w czasie rzeczywistym, które pozwalają nam wszystkim swobodniej studiować, pracować i żyć w zróżnoważonych społecznościach na całym świecie.

Nasza oferta obejmuje usługi, oprogramowanie i infrastrukturę teleinformatyczną dla operatorów telekomunikacyjnych i firm z innych branż. Obecnie ponad 40 procent światowego ruchu mobilnego przechodzi przez sieci firmy Ericsson. Obsługujemy sieci klientów, z których korzystają ponad 2 miliardy abonentów.

Działamy w 180 krajach i zatrudniamy przeszło 100 000 pracowników. Forma Ericsson założona w 1876r., ma centralę w Sztokholmie. Firma Ericsson jest notowana na giełdzie NASDAQ OMX w Sztokholmie i NASDAQ w Nowym Jorku.

 

Zapraszamy na:

www.twitter.com/ericsson_poland

www.youtube.com/ericssonpolska

www.facebook.com/ericssonpolska

Źródło: Ericsson Sp. z o.o.

dostarczył:
netPR.pl