TAK dla Mikrowsparcia

TAK dla Mikrowsparcia

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. netPR.pl Źródło: InfoWire.pl

Festiwale, koncerty, interwencje artystyczne, warsztaty to jedynie niektóre z twórczych działań realizowanych w ramach nowatorskiego programu Mikrowsparcie, prowadzonego przez Toruńską Agendę Kulturalną. Ponad 50 tysięcy odbiorców, 15 dzielnic objętych programem, ponad 40 zorganizowanych wydarzeń kulturalnych i aż 100 tysięcy złotych udzielonego wsparcia rzeczowego to bilans programu w 2013 roku.

Od początku marca trwa w Toruniu kampania promocyjna Mikrowsparcia, programu wsparcia rzeczowego dla organizatorów wydarzeń kulturalnych.

Zobacz spot promocyjny: https://www.youtube.com/watch?v=U9RHykeghoE.

Wielkoformatowe ekspozytory na starówce, plakaty na słupach ogłoszeniowych, film promujący projekt a wkrótce specjalny autobus firmujący Mikrowsparcie to jedynie część działań, których celem jest zwrócenie uwagi na ten wyjątkowy i wartościowy program  wyjaśnia Przemysław Draheim, rzecznik prasowy Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

W ramach programu o wsparcie rzeczowe do kwoty 2500 złotych mogą ubiegać się osoby fizyczne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe.

W ciągu roku prowadzimy cztery nabory wniosków. Do 17 marca czekamy na projekty realizowane w II kwartale. Od 20 maja do 2 czerwca będzie można zgłaszać artystyczne działania, organizowane w III kwartale. Ostatni nabór wniosków na projekty realizowane w IV kwartale rozpocznie się 19 sierpnia a zakończy 1 września 2014 roku  dodaje Agnieszka Szostek-Makowska, koordynatorka programu.

W kampanii outdoorowej Mikrowsparcia zostały wykorzystane zdjęcia pochodzące z trzech projektów. Pierwszy z nich, zatytułowany Raz, dwa, trzy: Twórcze Bielawy, to warsztaty poświęcone sztuce współczesnej, skierowane do dzieci i młodzieży mieszkających na Bielawach. Kolejny Filmogranie! to interdyscyplinarne warsztaty, łączące działania skupione wokół filmu, fotografii, dźwięku, edycji obrazu. Natomiast Cała nostalgia to wyjątkowy projekt, który stanowi dźwiękowy zapis spostrzeżeń młodego emigranta.

Bardzo się cieszymy, że Mikrowsparcie spotkało się z uznaniem toruńskich firm, które zaoferowały specjalne zniżki dla organizatorów wydarzeń kulturalnych. Studio Druku Kartel Press SA wprowadziło specjalny rabat na druk materiałów promocyjnych, DMI Media zniżkę na kolportaż ulotek a Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. rabat na ekspozycję plakatów  dodaje Przemysław Draheim.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć w serwisie www.tak.torun.pl/mikrowsparcie.

Toruńska Agenda Kulturalna
ul. Pod Krzywą Wieżą 1, 87-100 Toruń
tel. +48 56 621 03 33  faks +48 56 651 02 37
http://www.tak.torun.pl/

Źródło: Toruńska Agenda Kulturalna

dostarczył:
netPR.pl