Grupa TAURON poprawia efektywność

Grupa TAURON poprawia efektywność

Dodano:   /  Zmieniono: 

Program poprawy efektywności w Grupie Tauron w 2013 r. przyniósł 320 mln zł oszczędności.

Przyjęty w połowie stycznia 2013 roku program poprawy efektywności kosztowej w Grupie TAURON przyniósł założone efekty. To już drugi tego typu program. Poprzedni realizowany w latach 2010-12 przyniósł ok. 1 mld zł oszczędności.

  Uzyskane oszczędności w całym roku wyniosły 320 mln zł. Działania związane z poprawą efektywności operacyjnej pozwoliły znacznie lepiej przygotować Grupę TAURON do funkcjonowania w aktualnych warunkach rynkowych, a w szczególności przy dużej zmienności rynku obejmującej głównie ceny energii, kolorowe certyfikaty i uprawnienia do emisji mówi Krzysztof Zawadzki, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych TAURON Polska Energia.

To już kolejny etap restrukturyzacji mającej na celu poprawę procesów zarządczych, uporządkowanie aktywów Grupy (m.in. integracja w obszarze Ciepło) oraz outsourcing obszarów działalności niepodstawowej. Szacujemy, że skala oszczędności w każdym roku będzie oscylowała wokół kwoty 300 mln zł rocznie.Łączne założone oszczędności powinny sięgnąć niemal 900 mln zł  dodaje Krzysztof Zawadzki.

Największe oszczędności w 2013 roku uzyskano w segmentach Wytwarzanie i Dystrybucja odpowiednio 145 mln zł i 130 mln zł, co oznacza, że zrealizowano już około jednej trzeciej zakładanych kwot. W przypadku obszaru Ciepło i Wydobycie realizacja wyniosła już 55-60 proc. planu.  

 

Program poprawy efektywności w latach 2013 - 2015

 

 

 

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, Południowy Koncern Węglowy, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło.

Źródło: TAURON Polska Energia SA

dostarczył:
netPR.pl