Bank BGŻ na podium w kategorii bankowej Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Bank BGŻ na podium w kategorii bankowej Rankingu Odpowiedzialnych Firm

Dodano:   /  Zmieniono: 

Bank BGŻ został wyróżniony w prestiżowym Rankingu Odpowiedzialnych Firm. Znalazł się na trzecim miejscu w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy, pod względem punktacji niewiele ustępując liderowi. W klasyfikacji ogólnej znalazł się na 12 pozycji. Ranking Odpowiedzialnych Firm publikowany jest już po raz ósmy przez Dziennik Gazetę Prawną, a partnerem merytorycznym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz PricewaterhouseCoopers. 

Zestawienie prezentuje największe spółki w Polsce oceniane pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Metodologia rankingu opiera się na ankiecie, która pozwala ocenić jak firma realizuje politykę społecznie odpowiedzialnego biznesu  w 5 obszarach: odpowiedzialne przywództwo, dialog z interesariuszami, zaangażowanie społeczne, odpowiedzialne zarządzanie i innowacyjność społeczna, która następnie jest weryfikowana przez firmę PwC.

Bank BGŻ może się poszczycić wieloma pozytywnymi przykładami działań odpowiedzialnych społecznie. Cieszymy się, że i w tym roku zostały one docenione na tle branży. Szczególnie wysokie oceny otrzymaliśmy w obszarze odpowiedzialnego zarządzania oraz społecznego zaangażowania. Jesteśmy bankiem lokalnych społeczności i czujemy wielką satysfakcję, gdy realizowane przez nas projekty przynoszą pożytek społeczny powiedziała Małgorzata Zdzienicka Grabarz, dyrektor Departamentu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Sponsoringu w Banku BGŻ.

Bank BGŻ w Rankingu Odpowiedzialnych Firm startuje po raz trzeci.
Podstawowe założenia polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Banku BGŻ zakładają działania zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy, w oparciu o zasadę 3xP: People, Planet, Profit. Oznacza to, że założenia biznesowe Banku realizowane są przy uwzględnieniu interesów pracowników, społeczności lokalnych, klientów, partnerów biznesowych oraz w poszanowaniu środowiska naturalnego.

O Rankingu Firm Odpowiedzialnych
Ranking Odpowiedzialnych Firm to jedyne całościowe zestawienie największych spółek w Polsce ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu. Ranking umożliwia porównanie wyników w poszczególnych obszarach CSR pomiędzy firmami, a także jest cennym instrumentem ułatwiającym uporządkowanie i rozwój strategii odpowiedzialności biznesu.

 

Źródło: Bank BGŻ

dostarczył:
netPR.pl