Leasing-Experts po I półroczu 2014 r.: podwojenie przychodów i trzykrotny wzrost zysku netto

Leasing-Experts po I półroczu 2014 r.: podwojenie przychodów i trzykrotny wzrost zysku netto

Dodano:   /  Zmieniono: 

Leasing-Experts, fundusz specjalizujący się w leasingu mniejszych nieruchomości komercyjnych, wypracował bardzo dobre wyniki finansowe w I półroczu br. Przychody spółki wyniosły ponad 1,4 mln zł (wzrost o 87,8% r/r), a zysk netto 220,9 tys. zł (wzrost o 194,9% r/r). Spółka znacząco poprawiła także marże na wszystkich poziomach.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2014 r. spółka Leasing-Experts wypracowała przychody w wysokości 1.442,7 tys. zł, co stanowiło wzrost o 87,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zysk ze sprzedaży wyniósł 320,2 tys. zł (wzrost o 235,0% r/r), EBITDA 318,4 tys. zł (wzrost o 221,6% r/r), a zysk operacyjny 307,7 tys. zł (wzrost o 224,6% r/r). Zysk netto ukształtował się na poziomie 220,9 mln zł, co stanowi wzrost o 194,9% w porównaniu do 1H2013.

Spółce udało się także osiągnąć znaczący wzrost marż. Marża na sprzedaży w 1H2014 wyniosła 22,2% (wzrost o 9,8 p.p. r/r), marża EBITDA 22,1% (wzrost o 9,2 p.p. r/r), marża EBIT 21,3% (wzrost o 9,0 p.p. r/r), a marża netto 15,3% (wzrost o 5,6 p.p. r/r).

- Leasing-Experts jest obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Rozwijamy sieć sprzedaży i współpracę z czołowymi spółkami leasingowymi w Polsce. Przede wszystkim jednak, dzięki zaangażowaniu środków finansowych od naszych obligatariuszy, uruchomiliśmy fundusz leasingowy, który jako jedyny w Polsce koncentruje się na transakcjach leasingu nieruchomości do 1 mln zł. Znaleźliśmy doskonałą niszę rynkową i w najbliższych latach będziemy się koncentrować na jej skutecznym wypełnianiu. W portfelu mamy już nieruchomości o łącznej wartości 3 mln zł - mówi Marcin Pawłowski, Prezes Zarządu Leasing-Experts. 

Fundusz leasingowy został stworzony w maju br. i specjalizuje się w leasingu nieruchomości komercyjnych oraz lokalowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka nabywa nieruchomości ze środków własnych, a źródłem rozbudowy funduszu są środki pochodzące z emisji obligacji i kredytów bankowych. - Model naszego funduszu leasingowego pozwala na osiągnięcie relatywnie wysokich marż przy gwarancji bardzo wysokiego bezpieczeństwa zaangażowanych środków finansowych - wyjaśnia Marcin Pawłowski. 

W czerwcu br. spółka opublikowała prognozę wyniku finansowego - zysk netto za 2014 r. powinien wynieść 700 tys. zł netto. - Bieżące wydarzenia i szybkość rozwoju utwierdza nas w przekonaniu o powodzeniu realizacji prognozy. Osiągnięcie deklarowanego zysku będzie możliwe dzięki znacznym przychodom z funkcjonowania funduszu, a także wzrostowi marży na działalności brokerskiej - zapowiada Marcin Pawłowski.

 

Wyniki finansowe Leasing-Experts S.A. za I półrocze 2014 r. i dane porównywalne

[zł]

 

1H2013

1H2014

Zmiana

Przychody ze sprzedaży

 

768 208

1 442 690

+87,8%

Zysk ze sprzedaży

 

95 587

320 221

+235,0%

Marża na sprzedaży

 

12,4%

22,2%

+9,8 p.p.

EBITDA

 

98 978

318 349

+221,6%

Marża EBITDA

 

12,9%

22,1%

+9,2 p.p.

EBIT

 

94 774

307 679

+224,6%

Marża EBIT

 

12,3%

21,3%

+9,0 p.p.

Zysk netto

 

74 901

220 854

+194,9%

Marża netto

 

9,8%

15,3%

+5,6 p.p.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Leasing-Experts

infoWire.pl