Jan Krzysztof Bielecki dołączył do EY Polska jako Przewodniczący Rady Partnerów

Jan Krzysztof Bielecki dołączył do EY Polska jako Przewodniczący Rady Partnerów

Dodano:   /  Zmieniono: 
fot. infoWire.pl Źródło: InfoWire.pl

Zespół EY Polska z satysfakcją wita w swym gronie Jana Krzysztofa Bieleckiego, który 12 stycznia 2015 roku rozpoczął pracę na stanowisku Przewodniczącego Rady Partnerów.

W ramach pełnienia tej funkcji, do obszarów zaangażowania Jana Krzysztofa Bieleckiego należeć będą działania z zakresu mentoringu i doradztwa świadczone gronu Partnerów EY Polska, reprezentowanie i wspieranie marki EY Polska na rynku polskim i na rynkach międzynarodowych oraz wspieranie firmy w działaniach mających na celu promocję Polski na arenie międzynarodowej jako kraju oferującego przedsiębiorstwom zagranicznym atrakcyjne warunki do inwestowania. Jan Krzysztof Bielecki będzie ponadto odpowiedzialny za współtworzenie strategii firmy EY Polska w zakresie wsparcia udzielanego polskim firmom, a także w zakresie promocji i rozwoju polskiej przedsiębiorczości, między innymi w ramach działań programu EY Przedsiębiorca Roku, edycji polskiej. Ponadto, sprawując funkcję Przewodniczącego Rady Partnerów EY Polska, Jan Krzysztof Bielecki reprezentował będzie firmę EY - w tym szczególnie regiony EY EMEIA i EY CSE - w relacjach z otoczeniem społecznym oraz regulacyjnym, na poziomie międzynarodowym.

Jan Krzysztof Bielecki jest profesjonalistą o unikatowej w warunkach polskiego rynku pozycji, którą ukształtowały doświadczenia zdobyte w trakcie pełnienia wielu prestiżowych funkcji na arenie biznesowej oraz w sektorze publicznym. W latach 80-tych był działaczem demokratycznej opozycji. Jako gospodarczy ekspert ,,Solidarności" współpracował z podziemnymi władzami związku. Z rekomendacji Lecha Wałęsy powołany został na stanowisko Prezesa Rady Ministrów RP w roku 1991, a w roku 1992, w kolejnym post-solidarnościowym gabinecie, sprawował funkcję Ministra ds. Integracji Europejskiej. W latach 1993 - 2003 był przedstawicielem Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, a w latach 2003-2010 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Banku Pekao SA, drugiego pod względem wielkości banku w Polsce. Od marca 2010 roku do grudnia roku 2014 kierował pracami Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów RP.

,,Możliwość wykorzystania przez EY Polska wiedzy i kompetencji Jana Krzysztofa Bieleckiego jest zbieżna z praktykowaną przez nas zasadą współpracy młodych talentów z osobami o wieloletnim doświadczeniu. - mówi Jacek Kędzior, Partner Zarządzający EY Polska - Ponadto, ogromnie mnie cieszy, że nasze działania na rzecz promowania Polski jako docelowego kierunku inwestycyjnego dla międzynarodowych klientów EY, zyskają w osobie Jana Krzysztofa Bieleckiego istotne wsparcie. Warto także w tym miejscu podkreślić jego jedyne w swoim rodzaju doświadczenia zdobyte na gruncie polityki europejskiej i polskiej. Są one nieocenioną kwalifikacją w kontekście przyszłego zaangażowania w projekty realizowane przez nas w obszarze EY EMEIA. Zwłaszcza te, których celem jest reformowanie ram regulacyjnych i stabilizowanie systemu finansowego UE. 

Współpraca Jana Krzysztofa Bieleckiego z EY Polska trwała nieprzerwanie przez minione 12 lat, podczas których zasiadał on w Jury konkursu EY Przedsiębiorca Roku, a od roku 2006 kierował pracami grona jurorskiego jako Przewodniczący. Polska edycja międzynarodowego projektu  EY Entrepreneur of the Year cieszy się dziś ogromną renomą i wiarygodnością, między innymi dzięki wieloletniej pracy niezależnego od EY grona Jurorów, w tym także dzięki pasji i zaangażowaniu Jana Krzysztofa Bieleckiego. Dwunastoletnie zaangażowanie w działania związane z funkcjonowaniem konkursu Przedsiębiorca Roku, zarówno w przypadku Przewodniczącego Jury jak i członków kapituły, miało charakter działalności społecznej. Po 12 stycznia 2015, już w innej roli i na innych zasadach lecz nadal wspólnie z EY, Jan Krzysztof Bielecki będzie kontynuował  pracę na rzecz promocji polskich przedsiębiorców i wspierania ich wysiłków.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: EY

infoWire.pl
 

Czytaj także