Ranking małych miast z największym potencjałem handlowym

Ranking małych miast z największym potencjałem handlowym

Dodano:   /  Zmieniono: 

Najnowsza publikacja Colliers International i GfK


Warszawa, 4 marca, 2015 r. - Colliers International już po raz kolejny przygotował mapę małych polskich miast z największym potencjałem dla nowych inwestycji handlowych. Tegoroczny raport powstał przy udziale międzynarodowej firmy badawczej GfK.

Publikacja pt. ,,Małe miasta na handlowej mapie Polski" analizuje potencjał lokalizacji w oparciu o ich konkurencyjność na rynku nieruchomości handlowych oraz aspekty społeczno-ekonomiczne. Badaniu poddano 56 miast o wielkości 30 tys. - 50 tys. mieszkańców, zlokalizowanych w całej Polsce, z wyłączeniem tych znajdujących się w strefie bezpośredniego oddziaływania największych aglomeracji miejskich. Wyjątkiem od powyższej reguły jest Sopot, który choć stanowi integralną część aglomeracji trójmiejskiej, to jest jednocześnie niezależnym rynkiem handlowym i silnym ośrodkiem turystycznym. W analizie uwzględniono również Otwock, który pomimo lokalizacji w aglomeracji warszawskiej jest niezależnym ośrodkiem handlowym o zasięgu lokalnym.

Miasta skategoryzowano pod kątem owych inwestycji handlowych, przyznając im status atrakcyjnych, średnio atrakcyjnych lub mało atrakcyjnych. Niektóre z miast, pomimo niskiej konkurencji na rynku handlowym, charakteryzują się słabą kondycją społeczno-ekonomiczną co przesuwa je ,,w dół" w końcowym rankingu i czyni mało atrakcyjnymi dla nowych inwestycji handlowych. Inne z kolei rozwijają się na tyle dynamicznie, że nawet wysoka podaż powierzchni handlowej nie jest ograniczeniem dla nowych inwestycji.

- Badania potencjału społeczno-ekonomicznego oraz konkurencji należy traktować jako punkt wyjścia, a nie rekomendację do podejmowania decyzji o rozpoczęciu inwestycji. Wysokie nasycenie powierzchnią handlową czy mniej atrakcyjne warunki socjo-ekonomiczne nie powinny eliminować ,,a priori" żadnego z miast. Wyzwania rynkowe stojące przed inwestorem w mniej atrakcyjnym mieście wiążą się z  koniecznością bardzo starannego planowania inwestycji pod kątem formatu, składu najemców i ich dopasowania do oczekiwań potencjalnych klientów - mówi Ewa Wasilewska, Kierownik Projektu w Dziale Analiz Klientów i Strategii Sprzedaży w GfK.

Zbiorcza analiza przyjętych parametrów wskazuje na 15 miast o wysokim potencjale dla nowych inwestycji handlowych. Wśród najatrakcyjniejszych miast znalazło się aż 7 o znaczącym niedoborze nowoczesnej powierzchni handlowej: Cieszyn, Łuków, Mława, Otwock, Sopot, Śrem i Zakopane. Ze względu na obiecujące perspektywy społeczno-ekonomiczne, pomimo stosunkowo wysokiego poziomu konkurencji, do grona miast o największym potencjale dołączyły także: Bochnia, Krosno, Kwidzyn, Mińsk Mazowiecki, Oleśnica, Oława, Skierniewice oraz Świnoujście.

Status lokalizacji mało atrakcyjnych dla inwestycji handlowych zyskało 15 miast, z czego 9 to ośrodki o dużych zasobach powierzchni handlowej. Pozostałe 26 miast odznacza się średnim potencjałem dla nowych inwestycji handlowych. Wynika to ze stosunkowo wysokiej konkurencji połączonej z niezbyt dobrą sytuacją społeczno-ekonomiczną i brakiem perspektyw na szybką poprawę.

- Raport pokazuje, że potencjał rynków handlowych małych miast został już kilka lat temu dostrzeżony i doceniony przez deweloperów, którzy zrealizowali w nich wiele udanych inwestycji. Coraz trudniej o ,,nieodkryte" lokalizacje, wciąż jednak są miasta, w których nowe inwestycje handlowe mają szansę na sukces - komentuje Katarzyna Michnikowska, Starszy Analityk w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers International.

GfK

Eksperci GfK zajmujący się rynkiem nieruchomości analizują dane konsumenckie, sprzedażowe i mediowe, przedstawiając obraz obecnego i przyszłego kształtu rynku oraz wymagań konsumentów. Łącząc pogłębioną globalną znajomość branży ze sprawdzoną ekspercką wiedzą z zakresu badania rynku, opracowują skuteczne rekomendacje i strategie, przekładające się na przyszłe zyski przedsiębiorstw.

COLLIERS INTERNATIONAL

Colliers International jest globalną firmą doradczą działającą w obszarze rynku nieruchomości komercyjnych. Posiada sieć 485 biur w 63 krajach zatrudniającą ponad 15 800 pracowników. Jako część spółki giełdowej FirstService Corporation Colliers oferuje pełen zakres usług podmiotom związanym z rynkiem nieruchomości. Colliers doradza najemcom komercyjnym, właścicielom nieruchomości oraz inwestorom. Zajmuje się pośrednictwem w zakresie wynajmu, sprzedaży i zarządzania nieruchomościami, a także nadzorem budowlanym, wyceną oraz badaniami rynku. Według najnowszego rankingu sporządzonego przez Lipsey Company Colliers International jest drugą na świecie najbardziej rozpoznawalną firmą działającą w obszarze nieruchomości komercyjnych.

Colliers International w Polsce działa od 1997 roku i posiada biura w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi, w których łącznie zatrudnia ponad 200 specjalistów. Firma została uhonorowana wieloma prestiżowymi nagrodami przyznanymi m.in. w konkursach: Eurobuild, CiJ, CEEQA, International Property Awards, Outsourcing Stars. Więcej o nas na www.colliers.pl


dostarczył infoWire.pl
Źródło: GfK Polonia

infoWire.pl