Informacja dot. zamiany upadłości układowej PNI na upadłość likwidacyjną spółki i komentarz Budimeksu SA

Informacja dot. zamiany upadłości układowej PNI na upadłość likwidacyjną spółki i komentarz Budimeksu SA

Dodano:   /  Zmieniono: 

W dniu 29 maja br. Budimex SA powziął informację o decyzji Sądu Gospodarczego przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i naprawczych, o zamianie upadłości układowej Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości układowej na upadłość obejmującą likwidację majątku tej spółki, o odwołaniu jej sądowego zarządcy tymczasowego i powołaniu syndyka.

Od 30 listopada 2012 roku, kiedy to Sąd uchylił zarząd własny PNI i ustanowił zarządcę sądowego, Budimex nie sprawuje nadzoru operacyjnego nad tą spółką, nie ma dostępu do jej danych, systemów czy treści zawieranych przez nią umów i tym samym nie dysponuje informacjami umożliwiającymi ocenę prawdziwej kondycji PNI.

Obecną decyzję Sądu oraz poprzedzającą ją rezygnację z pełnienia swej funkcji zarządcy sądowego ustanowionego przez Sąd w 2012 roku odczytujemy jako uznanie zarządu sprawowanego przez zarządcę za nieskuteczne dla doprowadzenia do zawarcia układu wierzycieli.

Niestety pomimo tego, że od zakupu PNI w 2011 roku do końca czerwca 2012 roku Budimex dofinansował tę spółkę kwotą 110 mln zł w gotówce, które zostały wydane na jej ratowanie i utrzymanie miejsc pracy, pomimo tego, że wspólnie ze związkami zawodowymi wypracował porozumienia dot. Programu Dobrowolnych Odejść, które realizował dopóki sprawował nadzór operacyjny nad spółką oraz pomimo tego, że zlecał PNI prace na kontraktach kolejowych Budimeksu (LCS Iława i Pomorska Kolej Metropolitalna), w tej chwili znacznie wzrosło prawdopodobieństwo zakończenia działalności PNI i utraty pracy przez kilkuset pracowników tej spółki, nad czym bardzo ubolewamy.

Już w listopadzie 2012 roku, kiedy na wniosek kilku wierzycieli odebrano zarząd własny PNI i powierzono odpowiedzialność za majątek spółki zarządcy sądowemu, Budimex argumentował, że zarządzanie przedsiębiorstwem budowlanym w zaistniałej sytuacji, na tak trudnym rynku jak kolejowy, jest zadaniem bardzo złożonym, które lepiej od zarządcy sądowego wykona profesjonalny zarząd własny spółki.

Budimex zamierza złożyć zażalenie na postanowienie Sądu o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego.

Budimex nie konsoliduje wyników PNI od 30 listopada 2012 roku. Powyższa decyzja nie będzie miała wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Budimex. Księgowy wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe Budimeksu SA będzie wynosił minus 5.054 tysięcy złotych i nie wiąże się z wypływem środków pieniężnych z Budimeksu SA. Różnica wynika z rozpoznanego zysku na sprzedaży udziałów przez Budimex SA do Budimex Kolejnictwo SA w 2012 roku. Zysk ten został wyeliminowany w ramach wyłączeń konsolidacyjnych w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Budimex.


dostarczył infoWire.pl
Źródło: Budimex SA

infoWire.pl